FAQ ACS

Stand van zaken overeenkomst ACS

Waarom is er een overeenkomst met American Chemical Society (ACS)?

Wat houdt de overeenkomst met ACS op hoofdlijnen in?

Wat betekent deze overeenkomst voor het hergebruik van Open Access artikelen?

Op welke tijdschriften heeft de overeenkomst met ACS betrekking?

Wanneer treedt de overeenkomst met ACS in werking?

Welke auteurs kunnen nu hun artikelen volgens de overeenkomst open access publiceren bij ACS?

--- 

Waarom is er een overeenkomst met American Chemical Society (ACS)?

ACS is een belangrijke uitgever voor Nederland in de chemie. Het voorgaande contract bood alleen mogelijkheid voor open access tegen additionele APC’s (Article Process Charges).  Al of niet met  kortingen op APC’s op basis van individuele lidmaatschappen van auteurs. Er is nu overeengekomen dat open access vanaf 2017 integraal deel wordt van het contract van de Nederlandse onderzoeksinstellingen met ACS. Daarmee geeft ACS invulling aan het verzoek van de Nederlandse universiteiten om mee te gaan in de onomkeerbare ontwikkeling van open access.

Wat houdt de overeenkomst met ACS op hoofdlijnen in?

Voor de komende vijf jaar (2017-2021) is overeengekomen om de huidige licentieovereenkomst voort te zetten en volledig open access te realiseren voor nieuwe artikelen ingediend door corresponding authors verbonden aan een Nederlandse Universiteit of deelnemende onderzoeksinstelling. Volledig open access geldt voor alle nieuwe artikelen. Voor de individuele onderzoekers zijn hier verder geen kosten aan verbonden. De kosten voor de APC’s worden afgedekt door de kosten van de gehele big deal.

Voor het jaar 2016 heeft ACS OA-vouchers uitgegeven onder corresponding authors van een Nederlandse universiteit of UMC. Deze vouchers kunnen gedurende het jaar 2016 worden ingeleverd bij ACS. Indien een onderzoeker zelf geen gebruik maakt van deze voucher, kan de voucher worden doorgegeven aan een andere onderzoeker en behoudt de voucher haar waarde gedurende de looptijd. Vanaf 2017 is het voucher systeem voor  corresponding authors van een Nederlandse universiteit of UMC niet meer nodig omdat alle artikelen dan conform de big deal open access worden gepubliceerd.

Wat betekent deze overeenkomst voor het hergebruik van Open Access artikelen?

Binnen de overeenkomst is afgesproken dat Open Access artikelen worden gepubliceerd onder de Creative Commons (CC) licentie CC-NC-ND. NC staat voor Non Commercial en de ND voor Non Derivative. Dat betekent dat de artikelen niet commercieel hergebruikt mogen worden (NC) en dat de artikelen niet bewerkt mogen worden voor een afgeleide publicatie (ND).

Op welke tijdschriften heeft de overeenkomst met ACS betrekking?

De overeenkomst heeft betrekking op alle tijdschriften, mits de auteur corresponding author is van een Nederlandse universiteit of UMC. De volledige lijst met tijdschriften waar dit vanaf 2017 voor geldt wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website van ACS.

Wanneer treedt de overeenkomst met ACS in werking?

De overeenkomst aangaande 100% open access treedt in januari 2017 in werking. Voor heel 2016 blijft de toegang tot de content van ACS behouden en hanteert ACS een voucher systeem voor korting op open access publiceren.

Welke auteurs kunnen nu hun artikelen volgens de overeenkomst open access publiceren bij ACS?

Alle corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC’s die deelnemer zijn in het contract: Het betreft alle universiteiten met uitzondering van de Universiteit van Tilburg en de onderzoeksinstellingen FOM, NIOO en NIOZ.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons