FAQ Brill

Wat houdt het akkoord met Brill in?

Met Brill is een overeenkomst gesloten voor 2017 en 2018. Het betreft een licentieovereenkomst voor 240 tijdschriften waarmee de toegang tot het aantal tijdschriften sterk is verruimd. Dit geldt voor tien Nederlandse universiteiten (EUR, RU, RUG, UL, UM, UU, UVA, UVT, VU, WUR).

Daarnaast kunnen per jaar 50 artikelen van auteurs verbonden aan een Nederlands universiteiten zonder kosten in open access worden gepubliceerd in 40 Brill law journals. Indien er meer artikelen voor open access worden aangeboden geldt een APC van €1.400, waarmee 30% korting op de standaard APC van Brill gegeven wordt. Uitgaande van het aantal publicaties in de law journals van Brill in het verleden, komt deze overeenkomst neer op 100% open access in deze tijdschriften. Voor de Universiteit van Maastricht is een andere afspraak gemaakt ten aanzien van open access. Informatie over deze afspraak is te verkrijgen bij de UB van Maastricht. De lijst met geselecteerde tijdschriften en details over de procedure zijn te vinden via de website van Brill.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons