FAQ Karger

Wat houdt het akkoord met Karger in?

Onderhandelingen met Karger, een Zwitserse medische uitgeverij, hebben tot een akkoord geleid voor 2016 en 2017 over open access. Door de overeenkomst kunnen 250 artikelen per jaar in open acces gepubliceerd worden zonder extra kosten. Dit aantal komt overeen met het gemiddelde aantal publicaties van de laatste jaren. Opvallend is dat de overeenkomst niet beperkt is tot de hybride journals, maar dat ook de volledige open access journals onder de regeling vallen. De universiteiten die hier gebruik van kunnen maken zijn de universiteiten met een UMC (VU, UvA, LEI, RUG, UM, EUR, UU) en Tilburg en Wageningen. Radboud Universiteit heeft te kennen gegeven de eigen licentie te willen voortzetten. Er is wel een voorziening in de overeenkomst opgenomen voor het geval zij willen instappen.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons

‚Äč