FAQ Springer

Stand van zaken Springer deal

Hoe ziet de overeenkomst met Springer er uit?

Op welke tijdschriften heeft de deal met Springer betrekking?

Wat betekent de Springer deal voor het betalen van APC’s bij een publicatie in een van de tijdschriften waar de deal betrekking op heeft? Moet mijn onderzoeksgroep deze nog steeds uit het eigen budget betalen of betaalt de universiteitsbibliotheek deze kosten?

Hoe gaat het aanmelden van artikelen in zijn werk?

Welke auteurs kunnen nu hun artikelen volgens de overeenkomst open access publiceren bij Springer?

---

Hoe ziet de overeenkomst met Springer er uit?

In het contract met Springer zijn zowel afspraken gemaakt over de leesrechten op de tijdschriften als over open access publiceren van artikelen door onderzoekers verbonden aan een Nederlandse universiteit.  Dat betekent dat wetenschappers niet meer individueel hoeven te betalen voor het publiceren via open access. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Het voorgaande contract waarin inhoudelijk dezelfde afspraken zijn gemaakt liep van 1 januari 2015 tot 31 december 2016.

Op welke tijdschriften heeft de deal met Springer betrekking?

Met Springer is een akkoord bereikt over het vrij beschikbaar stellen van publicaties van Nederlandse universitaire onderzoekers in bestaande tijdschriften (ca. 1.500 titels) en de toegang vanuit de universiteiten tot een substantieel deel van de internationale Springer tijdschriften (ca. 1.900 titels).  Zie voor de geldige tijdschrifttitels waarin open access publiceren zonder extra kosten mogelijk is en voor welk type artikelen dit geldt: http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements/42388.

Er zijn twee collecties van tijdschriften die vooralsnog buiten deze overeenkomst vallen:

• Tijdschriften in eigendom van derde partijen (ongeveer 400). Dit zijn vooral tijdschriften van learned societies. Universiteiten hebben wel toegang tot deze tijdschriften (lezen) maar de optie voor (goud) open access is hier veelal niet beschikbaar.

• Tijdschriften / publicaties in Springer Open journals en BioMed Central (ongeveer 400 tijdschriften). Dit zijn collecties die al volledig open access zijn. Publicaties zijn voor Nederlandse onderzoekers dus volledig vrij toegankelijk (lezen) maar voor publicatie in deze titels moeten APC’s betaald worden. Net als bij andere uitgeverijen, maken deze APC’s geen onderdeel uit van de gesloten overeenkomst omdat ze momenteel gefinancierd worden uit andere bronnen. Onderzoekers kunnen zoals gebruikelijk de fondsen uit een andere bron betrekken (bijvoorbeeld NWO of EU).

Wat betekent de Springer deal voor het betalen van APC’s bij een publicatie in een van de tijdschriften waar de deal betrekking op heeft? Moet mijn onderzoeksgroep deze nog steeds uit het eigen budget betalen of betaalt de universiteitsbibliotheek deze kosten?

Onderzoekers hoeven voor open access publicatie bij Springer geen APC’s te betalen. Met deze overeenkomst worden de APC’s in een keer collectief afgekocht voor individuele artikelen van alle corresponderende auteurs van instellingen die nu de overeenkomst aangaan met Springer. Daarmee worden nieuwe artikelen direct bij publicatie open access beschikbaar.

Hoe gaat het aanmelden van artikelen in zijn werk?

In de workflow van Springer wordt corresponderende auteurs gevraagd aan te geven aan welke instelling zij verbonden zijn. Deze informatie wordt door Springer en de bibliotheek van de betreffende instelling geverifieerd. Deze stap vindt plaats tijdens het productieproces van het artikel en kost geen extra tijd. Zie voor verdere informatie over de workflow en het verificatieproces www.openaccess.nl , http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/agreements/4... of neem contact op met uw universiteitsbibliotheek.

Welke auteurs kunnen nu hun artikelen volgens de overeenkomst open access publiceren bij Springer?

De overeenkomst geldt voor publicaties waarbij de corresponderende auteur geaffilieerd is aan een Nederlandse universiteit of academisch medisch centrum van de volgende lijst: http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/42818/data...

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons