FAQ Wiley

Stand van zaken overeenkomst Wiley

Waarom is er een akkoord met Wiley?

Wat houdt het akkoord met Wiley op hoofdlijnen in?

Op welke tijdschriften heeft de overeenkomst van Wiley betrekking?

Wat als ik als wetenschapper wil publiceren in een Wiley tijdschrift dat nog niet voorziet in open access?

Waarom geldt de overeenkomst niet voor de “full Open Access” tijdschriften van Wiley?

Wanneer treedt de Wiley overeenkomst in werking?

Wat gebeurt er na 2019? Waarom is gekozen voor een vierjarig contract met Wiley?

Wat is de verwachte groei van OA publicaties in Wiley tijdschriften in de komende vier jaar?

Hoe zit het met de kosten van het Wiley akkoord?

Kunt u een indicatie geven van de omvang in euro’s van het big deal contract met Wiley?

Als wetenschappers geen APC’s hoeven te betalen voor artikelen in aangewezen open access tijdschriften, wie betaalt er dan wel?

Is deze deal met Wiley anders dan de deals met eerdere uitgeverijen?

---

Waarom is er een akkoord met Wiley?

Nadat over 2015 een akkoord bereikt was met Wiley voor één jaar met daarin een eerste stap naar open access is dit nu voor de komende jaren bestendigd en uitgebreid.

Wat houdt het akkoord met Wiley op hoofdlijnen in?

De Nederlandse universiteiten en Wiley hebben een vierjarig akkoord (tot eind 2019) gesloten over 100% open access publiceren in de hybride tijdschriften van Wiley en een toename van het aantal beschikbare tijdschriften. Hybride tijdschriften kennen een mengvorm waarbij een deel van de artikelen alleen voor de abonnees beschikbaar is en een deel voor iedereen via open access is in te zien. Op grond van het akkoord zijn alle artikelen van Nederlandse onderzoekers open access.

Op welke tijdschriften heeft de overeenkomst van Wiley betrekking?

Deze overeenkomst geldt voor de hybride tijdschriften van Wiley. Hybride tijdschriften kennen een mengvorm waarbij een deel van de artikelen alleen voor de abonnees beschikbaar is en een deel voor iedereen via open access is in te zien. In al deze tijdschriften kan open access worden gepubliceerd. Tevens is er een afspraak gemaakt over uitbreiding van de licentie naar meer tijdschriften dan tot nu toe onderdeel waren van de overeenkomst. In totaal kan straks in 1.400 titels van Wiley open access worden gepubliceerd.

Wat als ik als wetenschapper wil publiceren in een Wiley tijdschrift dat nog niet voorziet in open access?

Met Wiley is afgesproken dat zij samen met de Nederlandse universiteiten bij de eigenaar van het tijdschrift (meestal een stichting) zullen ijveren om die ook open access te maken.

Waarom geldt de overeenkomst niet voor de “full Open Access” tijdschriften van Wiley?

Tot op heden zijn de full Open Access tijdschriften van Wiley (ongeveer 60 tijdschriften) geen onderdeel van de Big-deal overeenkomsten. Hierover zijn dus nog geen aparte afspraken gemaakt. Dat betekent dat er wel in deze tijdschriften gepubliceerd kan worden, maar dat de APC aanvullend door de wetenschapper moet worden voldaan.

Wanneer treedt de Wiley overeenkomst in werking?

De overeenkomst treedt op 4 maart 2016 in werking.

Wat gebeurt er na 2019? Waarom is gekozen voor een vierjarig contract met Wiley?

Op basis van dit akkoord met Wiley kan tot 2019 100% open access worden gepubliceerd. Dit geeft de universiteiten en de wetenschappers alle ruimte om te laten zien dat de stap naar open access ook door hen serieus genomen wordt. In 2019 wordt dit geëvalueerd en de verwachting is dat er voor het vervolg ten aanzien van open access met Wiley een vergelijkbare afspraak gemaakt kan worden.

Wat is de verwachte groei van OA publicaties in Wiley tijdschriften in de komende vier jaar?

Momenteel worden er jaarlijks plm. 2300 artikelen door wetenschappers aan een Nederlandse universiteit in een Wiley tijdschrift gepubliceerd, verwacht wordt dat dit in de komende 4 jaar naar 2900 zal groeien.

Hoe zit het met de kosten van het Wiley akkoord?

Binnen dit akkoord kunnen onderzoekers verbonden aan  een Nederlandse universiteit ervoor kiezen om zonder additionele kosten open access te publiceren in een hybride tijdschrift van Wiley. Door deze overeenkomst hoeven wetenschappers niet zelf extra geld te betalen om een artikel open access te kunnen publiceren. Dit wordt ondervangen door de abonnementskosten die universiteiten al betalen voor toegang tot Wiley tijdschriften.

Kunt u een indicatie geven van de omvang in euro’s van het big deal contract met Wiley?

Nee, wij doen geen specifieke uitspraken over de financiële afspraken die met dit akkoord gemoeid gaan, omdat het uiteraard ook concurrentiegevoelige informatie is. Voor open access is niet aanvullend betaald. Voor het leespakket is, net als voor de overeenkomsten met andere uitgeverijen, wel een beperkte prijsverhoging afgesproken.

Als wetenschappers geen APC’s hoeven te betalen voor artikelen in aangewezen open access tijdschriften, wie betaalt er dan wel?

De kosten voor de APC’s (een bedrag dat een wetenschapper betaalt om zijn artikel open access te kunnen publiceren) voor Nederlandse auteurs zijn afgekocht in dit akkoord met Wiley. De kosten vallen voor de komende vier jaar dus onder de Big deal.

Is deze deal met Wiley anders dan de deals met eerdere uitgeverijen?

Met zowel Springer als Wiley is nu een overeenkomst bereikt om 100% open access te realiseren. Deze overeenkomsten dragen daarmee substantieel bij aan de ambitie om 100% open access van Nederlandse wetenschappelijke publicaties te realiseren in 2024. Ook de overeenkomsten met Elsevier en Sage, waarmee respectievelijk stappen naar 30% en 20% open access worden gezet zijn hierbij van belang. De grote uitgeverijen zetten echt stappen en laten daarmee zien dat open access de nieuwe realiteit wordt. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden hierdoor beter beschikbaar voor een breed publiek.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons