Open Access

Open access publiceren? Kijk welke afspraken er zijn met uitgevers. Een aantal uitgevers publiceert alles in OA. Of wilt u publiceren in de eigen universitaire repository? Voor hulp en informatie heeft elke universiteit een contactpunt.

@Open_access

RT : We developed an Open Access Journal Browser that's used by other universities in the Netherlands as well. Proud!… https://t.co/6gf6cXE7Rd
RT : hive mind: if you wanted to present information on how to use article repositories and green open acce… https://t.co/zUNc07jtqE
RT : We launch our Twitter account today to help support communications during the implementation of the project. Read m… https://t.co/ly2NohVLaV
RT : More and more scholars are making sure their articles are accessible via . See, for instance, Alex Gekk… https://t.co/OWqNNUuEuI
RT : Steeds meer wetenschappers stellen hun artikelen beschikbaar via . Zie bijvoorbeeld de 🔓 publicaties va… https://t.co/2JLOAaLr4Y

Open Access Journal Browser

Actueel

VSNU en Elsevier verlengen huidig contract tot en met december 2019

Eind 2018 hebben de VSNU en Elsevier afgesproken de gesprekken over een nieuw contract voort te zetten. Vanaf 1 juli...

UKB en Karger hernieuwen open access overeenkomst

Het ‘samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek’ (UKB) en Karger hebben de bestaande overeenkomst waarin toegangs- en uitgeefvoorwaarden...
2018
4620
2017
6326
2016
4714
2015
2045

Stand van zaken

31 mei
2019
Definitieve Plan S richtlijnen gepubliceerd door cOAlition S
08 februari
2019
Nederlandse universiteiten geven open access extra impuls
Dr.
Peter
Doorn
Directeur
Data Archiving and Networked Services (DANS)

“Open Access is voor mij geen dogma, maar een manier om wetenschappelijke informatie - publicaties, data en software - effectiever te verspreiden dan via het betaalde model.
Soms zijn er goede redenen om bepaalde informatie te beschermen. Voor onderzoeksdata geldt: Open als het kan, beschermd als het moet."

Prof. Dr.
Stan
Gielen
Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO)
NWO Den Haag

"Open access zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten wereldwijd toegankelijk worden. Het vrijelijk delen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bevordert de wetenschap en draagt bij aan de verspreiding en zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek."

Prof. dr.
Thomas
Vaessens
hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
Universiteit van Amsterdam

"Wij proberen de studie van de Nederlandse literatuur internationaal zichtbaar te maken en als vakgemeenschap aan te sluiten bij internationale debatten en communities. Wij zijn dus gebaat bij een zo groot mogelijke verspreiding en zo min mogelijk drempels tussen onze onderzoeksresultaten en de gebruikers ervan."

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons