Open Access

Open access publiceren? Kijk welke afspraken er zijn met uitgevers. Een aantal uitgevers publiceert alles in OA. Of wilt u publiceren in de eigen universitaire repository? Voor hulp en informatie heeft elke universiteit een contactpunt.

@Open_access

The 2022 maximum for free of charge open access publishing in Springer journals is expected to be reached early Nov… https://t.co/DzeeA293z1
New open access deal with American Institute of Physics Publishing (AIPP) https://t.co/CVs7t6yMt6
Nieuwe open access deal met American Institute of Physics Publishing (AIPP) https://t.co/qktUag7BmH
The Dutch Data Prize 2022 https://t.co/0V50Sy1h1o
De Nederlandse Dataprijs 2022 https://t.co/TSponf1GHP

Open Access Journal Browser

Actueel

Het maximum aantal open access artikelen dat in 2022 kosteloos bij Emerald kan worden gepubliceerd, is op 25 november bereikt

Corresponderende auteurs die geaffilieerd zijn met een Nederlandse universiteit die deelneemt aan de read en publish deal met uitgever Emerald...

90% van de publicaties gebaseerd op NWO en ZonMw onderzoeksgelden open access

Steeds meer publicaties komen open access beschikbaar. Dat is bewust beleid van NWO en ZonMw. In 2021 zijn tenminste 9...
2022:
11389
2021
15755
2020
14693
2019
10224
2018
7774
2017
6333
2016
4714

Stand van zaken

25 februari
2022
UKB consortium sluit nieuwe deals af voor toegang tot wetenschappelijke journals en open access publiceren
14 maart
2021
Een mijlpaal! NARCIS geeft toegang tot 900.000 open access wetenschappelijke publicaties!
Prof.dr.
Ineke
Sluiter
Hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden
(foto door Milette Raats)

"Publiek gefinancierd onderzoek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Tegelijk bestaan in veel domeinen van wetenschap waardevolle publicatiekanalen die niet op een zakelijk verdienmodel zijn gebaseerd. We moeten dus samen zorgen dat het uitgangspunt van Open Access over de hele breedte van de wetenschap gerealiseerd kan worden met inachtneming van relevante verschillen."

Dr.
Lily
Knibbeler
Algemeen directeur
KB - Nationale bibliotheek

“Leren, waarin je onderzoek doet, is geen traject dat eindigt met het afronden van een schoolopleiding, het gaat een leven lang door. De KB ondersteunt daarom open access, vrij toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leerkrachten, zorgprofessionals, en ieder ander die toegang nodig heeft voor persoonlijke of professionele ontwikkeling. De KB neemt de rol op zich om voor mensen die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot wetenschappelijke informatie een gidsfunctie te vervullen.”

Prof. dr.
Marcel
Levi
voorzitter NWO, hoogleraar interne geneeskunde AMC

"Onderzoek doe je om de grenzen van het onbekende op te schuiven en antwoorden te vinden op wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Dat is natuurlijk veel effectiever als je de resultaten drempelloos met de hele wereld kunt delen. Dat is het doel van open science. Als de COVID-19-pandemie in 2020 iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe belangrijk open science is. Alleen door de vereende krachten waarmee onderzoekers in 2020 wereldwijd samenwerkten en hun data en publicaties zo vroeg mogelijk deelden, was het mogelijk om binnen korte tijd een vaccin te ontwikkelen. Een fantastische illustratie van het belang en de relevantie van open science."

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons