Over deze site

De resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek moet iedereen online kunnen lezen en hergebruiken. Dat is het ideaal van de open access beweging. Alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland en de Nederlandse overheid streven daarnaar. Via deze site wordt de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap objectief geïnformeerd over recente ontwikkelingen die de verwezenlijking van dit ideaal in Nederland dichterbij brengen. Dit wordt aangevuld met voor Nederland belangrijk nieuws uit het buitenland. Daarnaast geeft de site praktische adviezen aan wetenschappers die open access willen publiceren. 

Statuut

Het inhoudelijk beleid en kwaliteit van de website wordt geborgd door een redactiestatuut, dat opgesteld is door de redactie en de UKB werkgroep open access en in december 2014 bekrachtigd is door een redactieraad.

Redactieraad

In de redactieraad hebben zitting:

  • 1 vertegenwoordiger namens UKB (samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek)

  • 1 vertegenwoordiger namens VSNU (vereniging van de 14 Nederlandse universiteiten)

  • 1 vertegenwoordiger namens NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

  • 1 vertegenwoordiger namens SURF (ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek)

  • 2 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap

Redactie

De redactie zorgt voor nieuwsgaring, opstellen en publiceren van nieuwsberichten, het noodzakelijk onderhoud en actualisering van de website en het verspreiden van informatie via sociale media. De redactie wordt ondersteund door een netwerk van contactpersonen bij de instellingen.

De redactie bestaat uit:

  • Elly Dijk, Data Archiving and Networked Services (DANS) en National Open Access Desk - OpenAIRE (treedt af op 1 oktober 2021)
  • Jeroen Sondervan, Universiteit Utrecht (treedt af op 1 oktober 2021)
  • Pascal Braak, Universiteit van Amsterdam (treedt af op 1 april 2022)
  • Daan Rutten, Tilburg University (treedt af op 1 oktober 2022)

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons