Over deze site

De resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek moet iedereen online kunnen lezen en hergebruiken. Dat is het ideaal van de open access beweging. Alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland en de Nederlandse overheid streven daarnaar. Via deze site wordt de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap objectief geïnformeerd over recente ontwikkelingen die de verwezenlijking van dit ideaal in Nederland dichterbij brengen. Dit wordt aangevuld met voor Nederland belangrijk nieuws uit het buitenland. Daarnaast geeft de site praktische adviezen aan wetenschappers die open access willen publiceren. 

Statuut

Het inhoudelijk beleid en kwaliteit van de website wordt geborgd door een redactiestatuut, dat opgesteld is door de redactie en de UKB werkgroep open access en in december 2014 bekrachtigd is door een redactieraad.

Redactieraad

In de redactieraad hebben zitting:

 • 1 vertegenwoordiger namens UKB (samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek)

 • 1 vertegenwoordiger namens VSNU (vereniging van de 14 Nederlandse universiteiten)

 • 1 vertegenwoordiger namens NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

 • 1 vertegenwoordiger namens SURF (ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek)

 • 2 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap

Redactie

De redactie zorgt voor nieuwsgaring, opstellen en publiceren van nieuwsberichten, het noodzakelijk onderhoud en actualisering van de website en het verspreiden van informatie via sociale media. De redactie wordt ondersteund door een netwerk van contactpersonen bij de instellingen.

De redactie bestaat uit:

 • Pascal Braak, Universiteit van Amsterdam (treedt af op 1 april 2023)
 • Beatriz Lourenço Barrocas Neves Ferreira, Tilburg University (treedt af op 1 mei 2026)
 • Kristina Korshunova, TU Eindhoven (treedt af op 1 oktober 2024)
 • Andrea Tarchi, Erasmus Universiteit Rotterdam (treedt af op 1 maart 2026)
 • Hanna de Vries, Universiteit Utrecht (treedt af op 1 maart 2026)
 • Gonny Kremers, liaison UKBsis 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons