100 maal een toegekende aanvraag vanuit de EC FP7 Post-Grant Open Access Pilot

De in mei 2015 gestarte FP7 Gold Open Access pilot heeft zijn eerste mijlpaal bereikt: 100 aanvragen van peer reviewed artikelen zijn door de subsidieverstrekkers goedgekeurd en kunnen als open access materiaal worden geplaatst op de platforms van de uitgevers en de repositories van de aanvragende universiteiten.

De Nederlandse inbreng begint ook op gang te komen. Van de 9 aanvragen werden er tot nu toe 5 goedgekeurd.

De pilot loopt door tot april 2017.

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons