Adviesraad: open science versterkt wetenschap en samenleving

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vindt dat publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties gratis (open access) beschikbaar moeten zijn voor de samenleving en bedrijven. Een masterplan moet volgens de Raad in kaart brengen wat nodig is voor het begrijpelijk aanbieden van kennis aan een groot publiek. De AWTI adviseerde op 20 januari aan de ministers Bussemaker, Kamp en aan staatssecretaris Dekker over openheid van de wetenschap, zowel toegang tot publicaties als onderzoeksdata. Deze combinatie moet leiden tot een sterkere positie van de wetenschap in de samenleving.

Dit advies gaat over openheid van de wetenschap (open science): zowel over vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen (open access) als over vrije toegang tot onderzoeksgegevens (open research data). Welke effecten zijn hiervan te verwachten: voor de wetenschap zelf, de samenleving en het bedrijfsleven? De AWTI is een groot voorstander van het meer open en toegankelijk maken van de wetenschap en deelt de verwachting dat dit zal leiden tot een sterkere positie van de wetenschap in de samenleving. Om deze beweging naar een open wetenschap succesvol te maken moet Nederland daar stevig op inzetten met een brede strategie die verder gaat dan ‘openstellen’ alleen.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen aan de ministers, die in het advies nader worden uitgewerkt.

  1. Omarm het belang van openheid en formuleer een bredere strategie voor betere benutting van kennis (open access niet als zelfstandig doel maar als schakel om een bredere benutting van kennis te bereiken)
  2.  Zet in op een goede implementatie van de principes van open science in Nederland. Het advies pleit voor een masterplan.
  3.  Werk samen binnen EU-verband rond open science. Het Nederlandse EU- voorzitterschap is een goede gelegenheid om dit te agenderen.

Zie verder het persbericht en samenvatting. Het volledige advies is te downloaden via www.awti.nl. (Een Engelstalige versie van deze documenten volgt.)

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons