Akkoord tussen Taylor & Francis en VSNU

De VSNU en uitgever Taylor & Francis Group zijn tot een akkoord gekomen over open access. Het nieuwe licentiepakket voor 2016 en 2017 houdt in dat de corresponding authors verbonden aan een Nederlandse universiteit zonder aanvullende kosten open access kunnen publiceren in alle Taylor & Francis en  Routledge hybrid journals uit het Taylor & Francis Open Select portfolio.

Volledig open access geldt voor alle corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC’s. Voor de individuele onderzoekers zijn er geen aparte kosten verbonden aan het open access publiceren van hun artikelen. Ten opzichte van de voorgaande jaren wordt het aantal tijdschriften in het pakket van Taylor & Francis iets gereduceerd. Een overzicht van de tijdschriften die binnen de overeenkomst vallen, een ingerichte webpagina van de uitgever en een stappenplan voor auteurs worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons