Belangrijke aanpassing auteurswet op komst

Op donderdag 12 februari 2015 is in de Tweede Kamer het amendement van het lid Taverne aangenomen. Op basis hiervan geeft de Auteurswet binnenkort wettelijk invulling aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen.

 Joost Taverne

Joost Taverne

Het wetsvoorstel wordt binnen enkele maanden door de Eerste Kamer behandeld. De verwachting is dat het ook daar wordt aangenomen en per 1 juli 2015 in werking kan treden. Het amendement is van belang voor alle wetenschappelijke auteurs in dienst van Nederlandse universiteiten. De essentie is dat wetenschappelijke artikelen, waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid heeft plaatsgevonden, na verloop van een redelijke termijn door de auteur in open access geplaatst mogen worden. Van dit recht kan door de auteur geen afstand meer worden gedaan. Universitaire medewerkers hoeven dit recht dus niet meer te bedingen of voor te behouden in overeenkomsten met uitgevers. Na de wetswijziging hebben en houden ze het automatisch. Onduidelijk is nog wat een ‘redelijke termijn’ is.  

De letterlijke tekst van het aangenomen amendement:

Artikel 25fa Auteurswet

“De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld”.

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons