cOAlition S vraagt om feedback op het voorstel ‘Towards Responsible Publishing’

cOAlition S – een groep van internationale onderzoeksfinanciers die 5 jaar geleden het Plan S initiatief lanceerde – heeft een voorstel gepubliceerd om het wetenschappelijke publicatielandschap te transformeren.

In het ontwerpvoorstel Towards Responisible Publishing zijn een visie en principes opgenomen welke een toekomstig communicatiesysteem zou moeten nastreven. Ook bevat het voorstel een missie die onderzoeksfinanciers - samenwerking met andere belangrijke belanghebbenden – in staat moet stellen dit systeem te realiseren.

Een dergelijk door wetenschappers geleid systeem kan alleen succesvol zijn als het brede steun krijgt vanuit de onderzoeksgemeenschap. Om te uit te vinden of het voorstel aanslaat bij de gemeenschap van onderzoekers, begint cOAlition S aan een raadplegingsproces, met ondersteuning van Research Consulting Limited en in samenwerking met het Centre for Science and Technology Studies (CWTS). Dit proces biedt onderzoekers de kans om hun mening te geven en bij te dragen aan de ontwikkeling van een voorstel dat aan hun behoeften voldoet.

De consultatieperiode loopt van november 2023 tot april 2024. Op basis van de feedback die deze raadpleging oplevert, wordt in juni 2024 een herzien voorstel ontwikkeld dat de financiers van de cOAlition S in overweging kunnen nemen.

Wat kunnen onderzoekers doen?

De eerste stap van de raadpleging is het invullen van de enquête, die open blijft tot woensdag 29 november 2023 om 23.59 uur CET.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons