Een mijlpaal: 700.000 open access wetenschappelijke publicaties in NARCIS

Met dank aan de vele onderzoekers en alle repository managers in Nederland: er zijn nu 700.000 wetenschappelijke publicaties via de portal NARCIS open access toegankelijk!

Onder de 700.000 open access publicaties in NARCIS zijn 287.000 tijdschriftartikelen, 140.000 rapporten, ruim 82.000 proefschriften, 29.000 conference papers en 21.000 boekdelen. De publicaties zijn afkomstig van de Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en andere wetenschappelijke instellingen, zoals RCE -Archeologische rapporten, Naturalis Biodiversity Center, TNO, RIVM, NIVEL, WODC en HBO-Kennisbank (26 Hogescholen), in totaal 37 instellingen.

NARCIS geeft ook een overzicht van meer dan 1,25 miljoen wetenschappelijke publicaties die niet open access zijn, maar die voor de academische wereld ook toegankelijk zijn via de instellingsbibliotheek.

De metadata van de publicaties en datasets binnen NARCIS, zoals titel of auteursnaam, wordt hergebruikt binnen andere internationale diensten, zoals Google Scholar, de internationale wetenschappelijke portal OpenAIRE en OCLC.

Onderzoekers kunnen hun publicaties in de repository van hun instelling publiceren, waardoor deze worden opgenomen in NARCIS. In NARCIS staat een overzicht van deelnemende instellingen.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons