Eerste stap boycot Elsevier

De Nederlandse universiteiten hebben hun plan in werking gesteld om ’s werelds grootste wetenschappelijke uitgever Elsevier te boycotten. De eerste stap hebben ze nu gezet: een aantal universiteiten heeft wetenschappers die (hoofd)redacteur zijn bij een van de 2.200 Elseviertijdschriften de afgelopen weken benaderd met de vraag of ze willen overwegen hun functie neer te leggen.

Aanleiding is de aanhoudende onenigheid over een nieuw te sluiten tijdschriftencontract. Het huidige contract loopt eind dit jaar af. Beide partijen staan nog steeds “mijlenver” uit elkaar. Het twistpunt is de mogelijkheid om artikelen al dan niet volgens de principes van open access aan te bieden.

Zie het artikel in NRC (betaalmuur).

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons