Geen akkoord VSNU en Oxford University Press

De onderhandelingen van VSNU met uitgever Oxford University Press (OUP) over voortzetting van de abonnementen voor de Nederlandse universiteiten hebben niet geleid tot een nieuwe overeenkomst. Nederlandse universiteiten kunnen niet akkoord gaan met het voorstel van OUP zonder aanbod voor betaalbare open access.

Als gevolg hiervan zijn de artikelen vanaf 1 mei 2017 in de digitale abonnementen op OUP-tijdschriften voor alle Nederlandse universiteiten niet meer via de site van de uitgever toegankelijk. Het publiceren in de tijdschriften kan wel doorgaan.

Onderhandelingen open access
De VSNU onderhandelt namens de Nederlandse universiteiten met belangrijke uitgevers. De Nederlandse universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers open access dichterbij brengen. Dat OUP deze stap nu niet kan zetten, is te betreuren, maar gelukkig, vergeleken met de bredere open access-ontwikkeling, een uitzondering.

Meer informatie is te vinden op de site van de VSNU.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons