Internationale Open Access Week 2017 - activiteiten in Nederland

Dit jaar is het thema van de Internationale Open Access Week ‘Open in order to...’. Ook in Nederland wordt een aantal open access/open science activiteiten georganiseerd.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en de TU/Delft organiseren gezamenlijk de seminar 'Publish for Influence' op 1 november van 13:30u - 16:30u bij de Erasmus Universiteit. Registratie is gratis.

Tilburg University, LIS Research Support, organiseert 3 lunchlezingen voor de eigen medewerkers op 24/25/26 oktober. Zie voor meer informatie de blog van Tilburg University.

SURFacademy organiseert op 26 oktober het seminar ‘Verder bouwen aan open science’ in Utrecht. Hierin wordt ingegaan op het bouwen aan open praktijkgericht onderzoek. Doelgroep van het seminar is HBO/alle betrokkenen bij praktijkgericht onderzoek.

De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam geeft op 23, 24 en 26 oktober workshops met als onderwerp ‘Open access publiceren’. De workshops zijn primair bedoeld voor onderzoekers. Ook beleidsmedewerkers, studenten en docenten zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van de UvA.

DANS (Data Archiving and Networked Services) doet mee aan verschillende open science activiteiten:

  • In de week van 16 oktober komt E-data & Research uit, met daarin allerlei voorbeelden over het open access delen van data en beschikbaar gekomen tools.
  • Op 19 oktober neemt DANS deel aan de afsluitende CESSDA SaW-conferentie. SaW (Strengthening and Widening) is een project waarmee het consortium van sociaalwetenschappelijke data-archieven (CESSDA) zijn netwerk heeft verstevigd en uitgebreid. Een breder CESSDA zorgt voor meer open access data binnen Europa.
  • Op 23 en 24 oktober vindt de 19e internationale GreyNet-conferentie plaats in Rome. GreyNet houdt zich bezig met onderzoek, publicatie, open access en onderwijs op het gebied van grijze literatuur. Tijdens de conferentie verzorgt Peter Doorn, de directeur van DANS, de lezing Assessing the FAIRness of Data Sets in Trustworthy Data Repositories.
  • Marjan Grootveld verzorgt op 25 oktober een flipped classroom webinar tijdens een serie webinars over open science die door OpenAIRE wordt georganiseerd. Wie vragen heeft over datamanagement(plannen), kan die tot 20 oktober indienen bij OpenAIRE. In de flipped classroom webinar wordt op deze vragen ingegaan.
  • Op 26 oktober vindt een workshop plaats over DataverseNL voor PhD-studenten bij het Leiden University Centre for Linguistics. DataverseNL maakt het mogelijk om onderzoeksgegevens online op te slaan, te delen en te registreren gedurende de onderzoeksperiode tot aan de voorgeschreven termijn van tien jaar na de voltooiing ervan.
  • Op 27 oktober verzorgen Marjan Grootveld en Elly Dijk een workshop Open Research Data and Data Management voor onderzoekers in Letland. Als coördinator Research Data Management van het H2020-project OpenAIRE, dat het open access-beleid van de Europese Commissie ondersteunt, zal DANS tijdens deze workshop ingaan op het delen van onderzoeksdata.

Op 24 oktober organiseert de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Maastricht de seminar ‘Publish with impact’. Onderwerpen zijn criteria en hilpmiddelen om het beste tijdschrift voor publicatie te vinden, en de zichtbaarheid en impact van de gepubliceerde paper. Voor meer informatie en registratie zie de website.

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons