Introductie Rights Retention Strategy FAQ

Vanaf 2021 eisen cOAlitionS financiers zoals NWO en de Europese Commissie (Horizon Europe) onmiddellijke Open Access met een CC-BY licentie voor alle peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Om aan die eisen te voldoen hebben onderzoekers drie opties: gebruik maken van een van de nationale Read & Publish overeenkomsten, publiceren in een volledige Open Access publicatie en betalen uit het subsidiebudget of gebruik maken van de Rights Retention Strategy (RRS), een Plan S compliant groene Open Access route.

Met RRS kunnen auteurs hun werk in de definitieve auteursversie direct en onder een CC BY-licentie delen, ook als de uitgever daar beperkingen op legt. Daartoe moeten onderzoekers bij indiening van de publicatie aan de uitgever aangeven dat zij gebonden zijn aan een "eerder contract" van een financier.

RRS is op grote schaal gebruikt door Wellcome Trust en ingebed in de Britse universiteiten. Ook Nederland heeft een stap verder gezet in de ondersteuning van onderzoekers en in 2022 heeft UNL ermee ingestemd juridische en financiële steun te garanderen voor auteurs die Open Access publiceren op basis door hun door PlanS  ondertekenaars gefinancierd onderzoek met gebruikmaking van het RRS. Dit betekent dat Nederlandse onderzoekers voor wie Gold Open Access en een Read & Publish overeenkomst geen optie zijn, gebruik kunnen maken van de RRS route en tegelijkertijd ondersteuning hebben op nationaal niveau.

De UKB Werkgroep Open Access heeft een richtinggevende FAQ ontwikkeld met als doel onderzoekers aan Nederlandse universiteiten te ondersteunen die moeten voldoen aan de Open Access eisen van PlanS en gebruik willen maken van de RRS.

Download de FAQ hier.
 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons