Lancering van het nieuwe Nederlandse onderzoeksportaal met OpenAIRE

Op 3 juli is het Nederlandse onderzoeksportaal NARCIS vervangen door het Netherlands Research Portal op OpenAIRE CONNECT, dat de publicaties, datasets en projecten van de Nederlandse onderzoeksinstellingen bevat. Het portaal heeft als doel om het Nederlandse onderzoek te verbinden met een brede gebruikersgroep van (inter)nationale onderzoekers, journalisten, beleidsmakers en bedrijven.

Sinds 2004 was NARCIS de nationale aggregator voor de Nederlandse repositoriuminfrastructuur, en heeft het de wetenschappelijke productie naar onderzoekers verspreid via wetenschappelijke zoekmachines. Daarnaast beschikte NARCIS ook over zijn eigen portaal, dat breed gebruikt is door journalisten en beleidsmakers. Het aangekondigde einde van NARCIS in januari leidde tot een geheel nieuw onderzoeksportaal voor Nederland, ontstaan uit een samenwerking tussen OpenAIRE, UKB en SURF. Het portaal neemt officieel de rol over van Narcis op 3 juli. 

Met het nieuwe portaal erkennen we dat het belangrijk is dat de Nederlandse onderzoeksproductie breder zichtbaar is dan alleen in de onderzoeksgemeenschap. Het nieuwe portaal is te gebruiken om een goed overzicht van het Nederlandse wetenschappelijke landschap te krijgen. Zowel universiteiten als onderzoeksinstellingen leveren hun publicaties en datasets aan het portaal, het initiatief krijgt steun van SURF (de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek), UKB (de gezamenlijke universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Universiteiten van Nederland (UNL).

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons