Landschapsstudie DIAMAS-project gepubliceerd

Op 1 februari heeft het Europese project DIAMAS, dat zich richt op institutioneel/diamond publiceren, een uitgebreide landschapsstudie gepubliceerd. Het bevat de resultaten van een Europabrede enquête van niet-commerciële organisaties die een rol spelen in wetenschappelijk publiceren. Dat betreft organisaties die zelf iets uitgeven maar ook organisaties die het uitgeefproces ondersteunen. Er zijn ook landenrapportages gemaakt. De resultaten geven inzicht in omvang en aard van de uitgeefactiviteiten, maar ook in hun financiële duurzaamheid, gebruik van standaarden en ondersteuning van open science. Alle resultaten zijn gepubliceerd op Zenodo. Voor een snelle introductie is er ook een opname van het webinar waarin de resultaten zijn gepresenteerd.

Op Zenodo zijn te vinden: het volledige rapport (240 p.), een samenvatting (30 p.), de complete collecte landenrapporten (228 p.), en de data.

Hoe staat het er in Nederland voor?

In het landenrapport is bijvoorbeeld te lezen dat er 415 Nederlandse tijdschriften te vinden zijn in de Directory of Open Access Journals (DOAJ), waarvan 116 diamond. De 17 Nederlandse respondenten - zowel uitgevers als leveranciers van technische diensten - zijn met name actief in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en multidisciplinair publiceren. Uitdagingen zijn vooral te vinden op het technische vlak, zoals metadata-kwaliteit, interoperabiliteit tussen diensten, en indexering. De meerderheid van de respondenten geeft aan open te staan voor meer onderlinge samenwerking op deze (en andere) gebieden. 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons