Monitoring open access: inhoud van de nationale portal NARCIS geanalyseerd

In het kader van monitoring open access van publicaties heeft DANS opnieuw een analyse gemaakt over de publicaties in NARCIS afkomstig uit de repositories van de Nederlandse universiteiten.

De grafieken staan op de NARCIS-portal. De eerste twee grafieken geven de actuele content in NARCIS weer, en bevatten een overzicht van het aantal open access publicaties en het aantal open access artikelen in NARCIS, afkomstig uit 36 repositories van de universiteiten én andere Nederlandse onderzoeksinstellingen. Sinds 2013 is er sprake van een stijgende lijn in het aantal open access publicaties en het aantal open access artikelen in NARCIS.

De vier overige grafieken geven een momentopname (juli 2018) van de inhoud van NARCIS weer voor wat betreft de output van de Nederlandse universiteiten:

  • Open access voor verschillende publicatietypen:

Hierbij zijn grote verschillen per type te zien. Zo zijn ruim 28% van de wetenschappelijke artikelen open access beschikbaar, en bijna alle, zo’n 90%, van de proefschriften.

  • Open access voor proefschriften:

Uit vergelijking met de gegevens van de VSNU, blijkt dat NARCIS toegang tot vrijwel alle proefschriften in Nederland geeft, waarvan dus het grootse deel open access beschikbaar is.

  • Open access voor artikelen, in vergelijking met landelijke output:

Het is lastig om het aantal artikelen in NARCIS te vergelijken met de landelijke output zoals bekend bij de VSNU, vanwege afwijkingen in de definitie. Volgens schatting ontbreken in NARCIS een groot aantal artikelen, en is het dus niet mogelijk om aan te geven of deze ontbrekende artikelen wel of niet open access elders beschikbaar zijn.

  • Open access voor artikelen, voor verschillende universiteiten:

Terwijl voor sommige universiteiten het aandeel open access hard toeneemt, stagneert dit (of loopt dit zelfs terug) voor anderen. Er zijn verschillende mogelijk verklaringen mogelijk voor deze verschillen. Aan de ene kant kunnen dit werkelijke verschillen zijn tussen de universiteiten, aan de andere kant kunnen verschillen ook veroorzaakt worden door afwijking in de registratie en wat universiteiten aan (kunnen) leveren aan NARCIS.

NARCIS biedt toegang tot (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen. Een aantal instellingen heeft alle wetenschappelijke publicaties opgenomen in de repository, andere alleen de open access publicaties.

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons