Nederlandse universiteiten geven open access extra impuls

De Nederlandse universiteiten geven open access vanaf 2019 een extra impuls door de pilot ‘You share, we take care’ te starten om in samenwerking met onderzoekers publicaties na 6 maanden voor iedereen zonder barrières beschikbaar te maken.

In 2020 wil Nederland 100% open access bereiken. Met belangrijke uitgevers zijn afspraken gemaakt over publiceren in open access. Momenteel is dit nog niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Daarom kunnen wetenschappers vanaf 31 januari hun wetenschappelijk werk 6 maanden na publicatie voor iedereen online beschikbaar stellen via de universitaire repositories.

De Nederlandse auteurswet biedt hiervoor een mogelijkheid dankzij artikel 25fa, ook wel  het amendement Taverne genoemd. Dit amendement is vertaald naar concrete uitgangspunten en wordt nu door de VSNU via een pilot geïmplementeerd. Op basis van het amendement zijn er een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen. Wetenschappelijk onderzoek waar het werk op gebaseerd is, moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn en tenminste één van de (co)auteurs moet een dienstverband hebben bij een Nederlandse instelling. Tevens moet gaan om een werk van beperkte omvang. Auteurs die meedoen en hun werk online willen delen, krijgen ondersteuning vanuit de universiteiten.

Anton Pijpers, VSNU woordvoerder en collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht: “Het is goed om nu een concrete stap te nemen om het amendement Taverne in te zetten om publicaties snel na de publicatiedatum beschikbaar te maken voor een breed publiek. Wetenschappers, docenten, studenten en andere geïnteresseerden wereldwijd hebben hier recht op als onderzoek met publieke middelen is gerealiseerd en het draagt bij aan de Nederlandse doelstelling om 100% open access te bereiken.”

Meer informatie over de pilot en contactgegevens van betrokkenen bij de universiteiten zijn te vinden op de daarvoor ingerichte pagina op www.openaccess.nl.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons