Open access akkoord met Walter de Gruyter

Ook met uitgeverij Walter de Gruyter is inmiddels een overeenkomst gesloten. Er kan met 90% korting door Nederlandse onderzoekers in open access gepubliceerd worden in die tijdschriften waarop de instelling, waarvoor de auteur werkt, een abonnement heeft. De verrekening van de 10% vindt plaats aan het begin van het volgend kalenderjaar. Deze afrekening wordt via SURFmarket aan de bibliotheek van de instelling doorberekend. 

De workflow is reeds uitgewerkt. 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons