Open consultatie Nationaal Programma Open Science

Het Nederlandse Nationaal Programma Open Science (NPOS) heeft een online open consultatie opgezet. Deze consultatie heeft als doel om alle Nederlandse stakeholders de kans te geven input te geven op het NPOS2030 Ambitiedocument, dat de eerste hoofdstukken vormt van de nieuwe NPOS2030 Programmabeschrijving. Het omvat de NPOS-visie voor 2030, de leidende principes die ten grondslag liggen aan deze visie, een NPOS-programmakader en de belangrijkste actielijnen. Het NPOS2030-programma faciliteert alle nationale belanghebbenden om samen te werken bij het realiseren van Open Science en om de Open Science-praktijken te implementeren in overeenstemming met internationale initiatieven, van wetenschap 'zoals het is' naar wetenschap 'zoals het zal zijn'.

 

 

Ontwikkelingen Open Science

De fundamenten van het Nederlands Nationaal Programma Open Science (NPOS) zijn geworteld in 2017, toen het Nationaal Plan Open Science werd ondertekend door een grote groep belanghebbenden uit Nederland. De jaren die volgden brachten  allerlei ontwikkelingen in de transitie naar Open Science. Op veel aspecten is vooruitgang geboekt: meer belanghebbenden sloten zich aan bij de NPOS, nieuwe aspecten van Open Science kwamen naar voren, en op internationaal niveau werd de European Open Science Could gelanceerd en de UNESCO-aanbeveling over Open Science is unaniem aangenomen door 193 lidstaten. Al deze ontwikkelingen, en de nieuwe inzichten die ze met zich meebrachten, zijn verwerkt in dit NPOS2030 Ambitiedocument, dat de eerste hoofdstukken zal vormen van de nieuwe NPOS2030 Programmabeschrijving.

Consultatie

De consultatie loopt tot 22 december. De feedback uit deze consultatie zal de stuurgroep van het NPOS, en de programmalijnleiders, helpen om acties voor elk van hun kernactielijnen voor de komende jaren in te vullen. Zo wordt een rolling agenda voor het volgende decennium te creëren. De resultaten worden in februari gedeeld. Daarna gaan de NPOS Programmaleiders aan de slag met het invullen van de rolling agenda.

Hier vindt u de online consultatie en het ambitiedocument.

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons