Pilot Open Access-monitoring van start

De UKB-projectgroep landelijke open access-monitoring is na een zorgvuldige voorbereiding begonnen met de daadwerkelijke pilot waarin met publicatiedata van Universiteit Utrecht (incl. UMCU), Universiteit Leiden (incl. LUMC), Radboud Universiteit en TU Delft wordt gewerkt om een geïntegreerde en verbeterde monitoring te ontwikkelen. Dit gebeurt op basis van het door UNL geaccordeerde Adviesrapport vernieuwing op access monitoring

De wens voor deze landelijke monitoring komt van UNL. Doel van dit UKB-project is om open access-monitoring te verbreden, verdiepen en efficiënter en meer open te maken. Verbreding betekent naast artikelen ook kijken naar boeken, boekhoofdstukken en congresmateriaal, verdieping betekent ook kijken naar het onderscheiden van Diamond open access, kijken naar (Creative Commons-)licenties en kijken naar timing (immediacy) van open access. De efficiëntie zit vooral in het centraal uitvoeren van de analyse met een zo volledige mogelijk geautomatiseerde workflow. Gegevens uit de CRISsen van de instellingen worden gecombineerd, ontdubbeld, verrijkt en geanalyseerd. De resultaten worden ook weer teruggeleverd aan de instellingen. 

Deze pilot is onderdeel van de eerste fase van het project waarin naar tijdschriftartikelpublicaties wordt gekeken. Er wordt een efficiënte, open en overdraagbare workflow ontwikkeld waarmee de genoemde doelen kunnen worden behaald. In een volgende fase gaat de projectgroep kijken naar de genoemde andere publicatietypen. 

Meer informatie over de pilot en project als geheel is te verkrijgen bij de projectleider, Petra Otten (WUR)

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons