Website auteursrechten.nl voor hoger onderwijs gelanceerd

Sinds deze week kunnen docenten, studenten, onderzoekers en medewerkers van hogeronderwijsinstellingen terecht op www.auteursrechten.nl voor praktische informatie over allerlei auteursrechtelijke kwesties in het hoger onderwijs en onderzoek. De relatie tussen open access en auteursrecht is een van de onderdelen van de website.

Bijna honderd vragen over auteursrechten

Bijna honderd vragen waar onder andere docenten, onderzoekers en studenten tegen aan lopen worden beantwoord op de website. Het gaat hierbij om vragen als ‘Mag ik een artikel van een collega scannen en per e-mail versturen?’, ‘Wat mag de onderwijsinstelling doen met zelfgemaakte video’s die ik als student in mijn portfolio heb geplaatst?’ en ‘Mag ik opnamen van een klas maken?’ Een begrippenlijst geeft bondige definities van begrippen als ‘copyright’ en ‘open access’. Ook is er de basiskennis te vinden over de auteurswet en wat deze betekent voor het hoger onderwijs.

Vuistregels voor docenten, studenten en onderzoekers

Veel docenten, studenten en onderzoekers kloppen met praktische problemen en vragen aan bij hun bibliotheek of auteursrechteninformatiepunt. Daarom heeft het netwerk van auteursrechteninformatiepunten uit het HBO (NAI HBO) vuistregels ontwikkeld met daarin de belangrijkste aandachtspunten rond een aantal thema’s. Zoals de APA richtlijnen voor het citeren of het hergebruik van beeld en geluid. Deze vuistregels zijn nu ook te raadplegen op www.auteursrechten.nl. De website is door SURF in samenwerking met het NAI HBO ontwikkeld. 

AV contractentool voor modelcontracten

Daarnaast zijn er meer praktische documenten en tools te vinden. Zo kan de gebruiker een modelcontract voor het gebruik van audiovisuele middelen op laten stellen met de AV contractentool van SURF. Deze AV contractentool is zowel te benaderen via de auteursrechtenwebsite als rechtstreeks via www.avcontractentool.nl.

Verder ontwikkelen

Een redactie bestaande uit auteursrechteninformatiepunten uit zowel het HBO als het WO zorgt er samen met SURF voor dat de website actueel blijft en wordt doorontwikkeld. Bezoekers kunnen hun vragen, opmerkingen en suggesties insturen via het feedbackformulier op de website of aan info@surf.nl 

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons