Brill

Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim twintig vakgebieden, waaronder Middenoosten- en Islamstudies, Aziëstudies, Oudheidstudies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, Taalwetenschap, en Internationaal Recht. De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 272 tijdschriften en circa 1.200 nieuwe boektitels en naslagwerken, in zowel druk als elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, dat kantoren in Leiden, Boston, Paderborn en Singapore heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en Azië. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. www.brill.com

Gegevens licenties

Looptijd deal
2017-2019
2017
45
2018
31
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd zijn in een van de 38 internationale Brill journals op het gebied van rechtsgeleerdheid.
  • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit zijn.
  • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), TU Delft (TUD), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
  • Met de Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur van een deelnemende universiteit kiest tijdens het acceptatieproces voor publiceren in open access.
  • Bij het submitten moet de auteur het universitaire email adres of zijn ORCID gebruiken.
  • Corresponderende auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.
Meer informatie

Meer informatie op de website van Brill.

Frequently Asked Questions overeenkomst Brill

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons