800.000 wetenschappelijke publicaties via NARCIS open access beschikbaar

In samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen zijn via NARCIS nu ruim 800.000 wetenschappelijke publicaties open access toegankelijk.

Het repository-team van de bibliotheek van de TU/Delft heeft ervoor gezorgd dat de grens van 800.000 open access publicaties onlangs werd overschreden. Van TU/Delft zijn ruim 52.000 publicaties vindbaar via NARCIS, bijna allemaal open access.

Onder deze ruim 800.000 open access publicaties in NARCIS zijn 332.000 tijdschriftartikelen en ruim 87.000 proefschriften. De publicaties zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, HBO-Kennisbank (publicaties van lectoren van 26 hogescholen), KNAW, NWO en andere wetenschappelijke instellingen zoals RCE-Archeologische rapporten, TNO, RIVM, NIVEL, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in totaal 38 repositories. In 2020 zijn al ruim 14.000 open access publicaties verschenen, grotendeels artikelen.
Link met Unpaywall

Ook wordt in NARCIS bij een groot aantal ‘closed access’ publicaties weergegeven of deze publicaties elders wel open access beschikbaar zijn. NARCIS heeft daartoe een service van Unpaywall geïntegreerd, en toont bij de DOI (Digital Object Identifier) het logo van Unpaywall. Door daarop te klikken, wordt de informatie bij Unpaywall getoond (indien aanwezig), en is dus zichtbaar of de publicatie elders wel open access beschikbaar is.

Naast toegang tot publicaties zijn in NARCIS ook ruim 266.000 datasets vindbaar en geeft NARCIS een overzicht van onderzoek, onderzoekers en wetenschappelijke instellingen in Nederland.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons