Definitieve Plan S richtlijnen gepubliceerd door cOAlition S

Op 31 mei 2019 zijn de herziene richtlijnen voor implementatie van Plan S gepubliceerd. Plan S vereist dat alle publicaties voortkomend uit onderzoek dat gefinancierd wordt door onderzoekfinanciers die zijn aangesloten bij cOAlition S open access gepubliceerd worden. In Nederland is NWO (inclusief ZonMW) lid van cOAlition S en zij zal Plan S vanaf 2021 implementeren.

 

Transitie naar open access

Plan S heeft als belangrijkste doel om de transitie naar open access te stimuleren. Voor het eerst slaat een grote groep onderzoeksfinanciers de handen ineen om open access als vereiste op te nemen in beleid. Vanaf 2021 zullen de eisen voor nieuw opengestelde aanvragen gaan gelden. Financiers kunnen zelf bepalen of dit ook voor eerdere aanvragen zal gelden, waarvan artikelen in 2021 en verder worden gepubliceerd

 

Verschillende routes

Alle publicaties op basis van onderzoek met financiering van cOAlition S-leden dienen bij inwerkingtreding van Plan S met een open licentie te worden gepubliceerd, met behoud van auteursrecht door auteurs of instellingen. Onderzoekers kunnen straks op verschillende manieren aan de eisen van Plan S voldoen: door te publiceren in tijdschriften die volledig open access zijn, door open access te publiceren in abonnementstijdschriften die onderdeel uitmaken van zogenoemde transformative deals of door hun artikel direct na verschijnen open beschikbaar te stellen via een institutioneel of vakspecifiek repository. De laatstgenoemde weg biedt de mogelijkheid om, in elk geval tot 2024, te kunnen blijven publiceren in abonnementstijdschriften die (nog) geen onderdeel uitmaken van zogenaamde transformative deals. Eventuele article processing charges (APC’s) zijn in dat geval echter voor rekening van het instituut. In de meeste gevallen kunnen die kosten ten laste van de onderzoeksubsidie gebracht worden.

 

Meer informatie

De geactualiseerde richtlijnen staan op de site van cOAlition S. Neem voor meer informatie en vragen contact op met uw contactpersoon bij de universiteitsbibliotheek of kijk op de open access pagina van de universiteitsbibliotheek.

 

Een overzicht van repositories in Nederland is te vinden op de national portal NARCIS, waar ook de Nederlandse wetenschappelijke open access output toegankelijk is.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons