Delen publicaties via de repository krijgt extra impuls

De Nederlandse universiteiten (namens de VSNU) hebben eind 2019 besloten om hun 100% open access doel een extra impuls geven door een brede implementatie van artikel 25fa van de auteurswet (amendement Taverne) te gaan ondersteunen.

Dit besluit volgt op de succesvolle pilot ‘You Share, We Take Care’. Hieraan hebben in 2019 ruim 600 onderzoekers meegedaan. Meer dan 2800 publicaties zijn daarbij via de repository in open access beschikbaar gesteld. Het besluit voor een extra impuls is op 13 december jl. door de VSNU genomen en volgde op een positief besluit door het bestuur van het Nationaal Programma Open Science (NPOS). Implementatie van amendement Taverne past binnen een brede set aan acties om open access te stimuleren en is onderdeel van het sectorakkoord dat VSNU en het ministerie van OCW in 2018 hebben gesloten.

Brede implementatie van het amendement betekent dat alle onderzoekers die hun werk willen delen op basis van de NPOS uitgangspunten, ondersteund gaan worden door hun instelling. In 2020 moet dit leiden tot verdere toename van het aantal in open access gedeelde publicaties. Het project is daarmee een aanvulling op de reeds langlopende VSNU strategie om met uitgevers open access afspraken te maken binnen een ‘publish and read’ model.

Tijdens de ‘You Share, We Take Care’ pilot is er op openaccess.nl een landingspagina gecreeërd om onderzoekers te informeren over de uitgangspunten van de pilot. Deze pagina zal vanaf nu het centrale punt worden om te informeren over de toekomstige beleidsontwikkelingen, voorwaarden, werkwijze en contactadressen bij universiteiten. 

Meer informatie: Persbericht VSNU

Download: Pilot evaluatie rapport

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons