European Open Science Cloud officieel gelanceerd

Op vrijdag 23 november 2018 is in Wenen de European Open Science Cloud (EOSC) officieel gelanceerd tijdens een speciale bijeenkomst georganiseerd onder het huidige Oostenrijkse EU-voorzitterschap. Deze gebeurtenis markeert de afsluiting van een lang proces van overleg, discussie en voorbereiding met alle belanghebbenden geïnitieerd door, en onder leiding van, de Europese Commissie.

De lancering van EOSC demonstreert hoeveel waarde Europa hecht aan het bevorderen van open wetenschap in een gedeelde, gemeenschappelijke infrastructuur, en niet alleen met woorden maar ook met daadwerkelijke online diensten. Naast EOSC als organisatie werd in Wenen bijvoorbeeld ook de nieuwe EOSC-Portal gepresenteerd. Deze Portal verschaft toegang tot data, wetenschappelijke services, trainingsmodules en andere relevante informatiebronnen. Daarnaast is de Portal ook een bron van actuele informatie over Europese EOSC-subsidies, best practices, de EOSC governance en EOSC-toepassingen in de praktijk. Onderzoekers, maar ook Tech bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke stakeholders, worden uitgenodigd de EOSC Portal te bezoeken, te gebruiken en optimaal te profiteren van de verschillende functionaliteiten die de Portal biedt.

Tijdens de EOSC lancering werden ook de leden van de nieuwbenoemde Executive Board gepresenteerd. Deze Board zal worden voorgezeten door Karel Luyben, voormalig Rector Magnificus van de Universiteit van Delft. Onder leiding van Luyben zal de operationalisering van EOSC worden ingezet met als belangrijkste doel een EOSC dat ook echt in de behoeften van de Europese onderzoeksgemeenschap voorziet.

In Nederland heeft een aantal instellingen, waaronder de VU Amsterdam, NWO en DANS (Data Archiving and Networked Services), vorig jaar de 'EOSC-declaration' getekend en deze instellingen traden daarmee toe tot de zogenoemde coalition of EOSC Doers. Binnen de projecten EOSCpilot, EOSC-hub en FREYA werkt DANS actief aan de realisatie van EOSC en er liggen meer EOSC programma’s en activiteiten in het verschiet.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons