Hogeschool van Amsterdam gaat voor 100% open access

Resultaten van publiek gefinancierd onderzoek moeten onbelemmerd hun weg kunnen vinden naar onderwijs, onderzoekers en het werkveld. Vanuit dat standpunt gaat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) daadwerkelijk werk maken van een 100 % Open Access-beleid, waardoor de inhoud van HvA-publicaties voor iedereen - van wetenschappers tot de maatschappij (burger en bedrijfsleven) - beschikbaar komt. Om dat te verwezenlijken moeten HvA-publicaties verplicht gearchiveerd gaan worden in het digitale archief van de HvA, en indien mogelijk openbaar gemaakt worden. Daarnaast vormt de hogeschool een fonds van waaruit Open Access-uitgevers een vergoeding kunnen krijgen. En de HvA realiseert een digitale HvA-publicatiereeks waarmee HvA-publicaties voor iedereen toegankelijk worden, zonder kosten voor de auteur.

Vrij toegankelijk

Al begin 2015 stelde het College van Bestuur (CvB) van de HvA in het Strategisch Onderzoeksbeleid HvA 2015-2020 vast dat voor alle publicaties uit ‘HvA-huize’ het Open Access-principe moest gelden. Dit in lijn met de zogenoemde Berlin Declaration on Open Access die de Nederlandse hogescholen al eerder gezamenlijk hadden ondertekend. Daarin wordt bepaald dat de onderzoeksoutput van hogescholen via Open Access voor iedereen kosteloos toegankelijk moet zijn. De resultaten van onderzoek kunnen zodoende bijdragen aan kenniscreatie en kenniscirculatie. Open Access betekent ook dat er vrij uit de publicaties kan worden geciteerd en dat de inhoud van de publicaties beschikbaar is voor hergebruik door het onderwijs zelf of derden.
De ambitie van de HvA uit 2015 om 100% Open Acces per 2024 te realiseren, is nu vervroegd naar 2020. Dit nadat de Europese ministers van onderzoek en innovatie eerder dit jaar besloten dat alle wetenschappelijke artikelen al in 2020 voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn.

Ambitie

Om de keuze voor een 100% Open Access in 2020 waar te maken, heeft de HvA haar Open Access-visie nu in concrete maatregelen uitgewerkt.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons