Internationale Open Access Week 2018 – activiteiten in Nederland

De Internationale Open Access Week 2018 wordt dit jaar gehouden van 22-26 oktober met als thema ‘Designing Equitable Foundations for Open Knowledge’. Ook in Nederland wordt een aantal open science activiteiten georganiseerd in of rondom deze week.

18 oktober 2018

Het ‘Open Science Festival’ bij de Vrije Universiteit Amsterdam wordt georganiseerd door de universiteitsbibliotheken, SURF, het Nationaal Platform Open Science en het Promovendi Netwerk Nederland. De doelgroep van het Festival zijn (jonge) onderzoekers, met name PhDs en postdocs, maar ook anderen zijn welkom.

Zie voor meer informatie en het inschrijfformulier: http://openaccess.nl/osfestival

24 oktober 2018

Marjan Grootveld, werkzaam bij Data Archiving and Networked Service (DANS), geeft een interactief webinar ‘Q&A FAIR data and trusted repositories’. Net als elk jaar verzorgt het Horizon 2020 project OpenAIRE in de Open Access Week elke dag webinars over Open Science. Bij bovenstaand webinar wordt vooraf een korte film gepubliceerd. Wie na het bekijken van de film nog vragen heeft, kan die vervolgens stellen aan de presentator van het webinar. Zie voor andere webinars en registratie: https://www.openaire.eu/open-access-week-2018

25 oktober 2018

Marjan Grootveld van DANS geeft een vituele presentatie bij een colloquium van de bibliotheek van ETH Zürich, getiteld ‘Openness, exchange, FAIR Data – oh brave new world that has such vision in’t!’. Hierbij zal zij een pleidooi houden voor FAIR onderzoeksdata in betrouwbare repositories.

Zie voor meer informatie: http://www.library.ethz.ch/en/Ueber-uns/Veranstaltungen/17-15-Kolloquium-der-ETH-Bibliothek.

26 oktober 2018

SURF, Fontys en TU Delft organiseren op het SURF-kantoor un Utrecht een seminar ‘Open Science meets Open Education’ seminar. Doelgroep: het seminar is interessant voor beleidsmedewerkers en onderwijs- of onderzoeksondersteuners.

Zie voor meer informatie en registratie:  https://www.surf.nl/agenda/2018/10/seminar-open-science-meets-open-education/index.html

Na de Open Access Week

29 oktober 2018

De Haagse Hogeschool organiseert op maandag 29 oktober een informatiebijeenkomst over open access publiceren van onderzoek. De HHs streeft open access na van publicaties van lectoren en (docent-) onderzoekers. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor onderzoekers van De Haagse Hogeschool, maar is ook openbaar toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Zie voor het programma  en aanmelding de website van de Haagse Hogeschool.

 

30 oktober 2018

NWO en SURF organiseren, in samenwerking met het eScience Center, de workshop “Making Open Science a reality: Rewards, Incentives & Support” in Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre. Tijdens deze workshop – onderdeel van de IEEE eScience Conference (https://www.escience2018.com) - zullen Stan Gielen (NWO) en Erik Fledderus (SURF) hun visie delen, en met het publiek in gesprek gaan, over het erkennen en ondersteunen van wetenschappers in de transitie richting open science. Onderzoekers, onderzoeksondersteuners en beleidsmakers worden van harte uitgenodigd om bij deze sessie aanwezig te zijn. De conferentie en het publiek is internationaal, dus ook de internationale context zal worden bediscussieerd.

Voor aanmelden: stuur een mailtje naar communicatie@esciencecenter.nl.

Ook voor de IEEE eScience conferentie (29 otober -1 november) zijn nog tickets beschikbaar. Zie voor het programma: https://www.escience2018.com/page/419705.

30/31 oktober

Gastcollege bij de Universiteiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen: "Open research, co-creation and impact: How researchers can generate influence and reputation". Nicol Keith, hoogleraar Moleculaire Oncologie aan de Universiteit van Glasgow en Directeur Research Impact aan het Institute of Cancer Sciences, geeft twee openbare lezingen gericht op kennisuitwisseling, open science en co-creatie als een manier om impact en invloed te genereren op de persoonlijke en institutionele niveaus. De lezing op 30 oktober is bedoeld voor onderzoekers in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen en op 31 oktober voor onderzoekers in de medische wetenschappen. Elke lezing zal worden gevolgd door een workshop die specifiek is toegesneden op respectievelijk onderzoekers in de geesteswetenschappen / sociale wetenschappen en in de medische wetenschappen.

Voor meer informatie en registratie: https://www.rug.nl/library/news/lecture-workshops-open-research-co-creation-impact

1 november 2018

De Universiteitsbibliotheek van de VU organiseert het seminar 'Managing & Sharing Research Data - Hoe en waarom'. Onderzoekfinanciers en uitgevers stellen steeds strengere eisen aan het beheren (en delen) van onderzoekdata. Open Science, waaronder het open delen en publiceren van onderzoekdata,  is in opmars. En sinds mei is er een nieuwe privacywet. Wat betekent dit voor jouw onderzoekswerk en -data? Drie experts vertellen over de nieuwste ontwikkelingen en hun aanpak. Aan bod komen onder andere: registratie, veilige opslag, (her)gebruik, juridische en ethische aspecten van data, en de eisen van financiers. Doelgroepen van dit (gratis) seminar zijn PhD studenten en onderzoekers van de VU en het VUmc. Anderen zijn van harte welkom deel te nemen, mits er genoeg plaats is. Alle presentaties zijn in het Engels.

Voor meer informatie en registratie: https://ub.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2018/okt-dec/2018-11-01-seminar-managing-sharing-research-data---how-and-why.aspx

22 november 2018

De Radboud Universiteit Nijmegen organiseert een Open Science Roadshow, die gedurende het jaar alle faculteiten af zal gaan. Het startsein hiervoor wordt gegeven op 22 november met een eerste Roadshow bij een van de faculteiten. 

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons