Nieuw rapport van CWTS en Elsevier over het delen van data door onderzoekers

Een verandering in de wetenschappelijke cultuur moet zorgen voor een toename van het delen van data, aldus het rapport 'Open data - the researcher perspective' van CWTS (Universiteit Leiden) en Elsevier. Onderzoekers staan wel positief tegenover het delen van data, maar zijn terughoudend doordat zij hierin niet worden aangespoord en getraind. Voor dit rapport zijn 1.200 onderzoekers wereldwijd via een online survey bevraagd.

Trainingen en hulpbronnen over het delen, managen en hergebruiken van data kunnen onderzoekers aansporen om meer data te delen. Ook het belonen van het delen van data kan bemoedigend werken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel onderzoekers data als persoonlijk bezit beschouwen en dat zij pas bereid zijn data te delen als zij gezamenlijk onderzoek uitvoeren. Ook blijkt dat onderzoekers die hun data delen, dit voornamelijk doen met directe collega’s en niet via een platform, wat aangeeft dat vertrouwen een belangrijke rol speelt.

Volgens het rapport moet er rekening worden gehouden met disciplinaire, juridische, culturele en lokale verschillen met betrekking tot dataprivacy. Zo verschilt de benadering voor het delen van data per onderzoeksveld. In sectoren waar data een integraal deel uitmaakt van het onderzoek, zoals menselijke genetica, is het delen van data ingebed in de uitvoering van het onderzoek. In disciplines waar dit niet essentieel is, is de manier waarop data worden gedeeld niet uniform en gebeurt het op kleinere schaal.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons