Nu in NARCIS: ruim 760.000 wetenschappelijke publicaties open access beschikbaar!

In NARCIS zijn nu ruim 760.000 wetenschappelijke publicaties open access toegankelijk!

Onder de open access publicaties zijn 310.000 tijdschriftartikelen, 144.000 rapporten en ruim 84.000 proefschriften. Ruim 48.000 open access publicaties zijn gepubliceerd in 2019. De publicaties zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en andere wetenschappelijke instellingen, zoals RCE -Archeologische rapporten, Naturalis Biodiversity Center, TNO, RIVM, NIVEL, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en HBO-Kennisbank (werk van onderzoekers bij 26 Hogescholen), in totaal 37 instellingen.

Hiernaast zijn meer dan 258.000 onderzoeksdata vindbaar via NARCIS. Deze datasets zijn grotendeels open data, of direct beschikbaar na inloggen. De datasets zijn afkomstig uit 18 data archieven, waaronder EASY van DANS, 4TU.Centre for Research Data, SURF Data repository en Wageningen Universiteit & Research Centrum.

Redelijk recent is de toegang tot de software in de repository van het Netherlands eScience Center, en enkele andere instellingen.

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons