Open Access cijfers voor 2020 bekend. Een forse stijging, maar voor 100% is een nog steviger aanpak nodig

De VSNU heeft vandaag bekend gemaakt dat de Nederlandse universiteiten 73% van hun wetenschappelijke artikelen Open Access hebben gepubliceerd in 2020. Dat maakt dat ze internationaal koploper zijn.

Dit blijkt uit de Open Access Monitor, die gisteren is verschenen en hier op openaccess.nl wordt gepubliceerd. Het gaat om een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van 2019 en dit is de sterkste toename sinds het begin van de metingen in 2016.

Om de ambitie van 100% Open Access waar te maken moet de inzet nog hoger en moeten nog meer paden worden bewandeld. Hierover heeft de VSNU een brief aan de minister van OCW gestuurd. Uit haalbaarheidsstudies blijkt dat om door te groeien naar 100% Open Access op nationaal niveau een andere strategie nodig is. Het gaat onder andere om: 

  • Het inzetten op alle publicatie-output, zoals digitale boeken. 
  • Duurzamere contracten met alle soorten uitgevers om de groei in publicaties betaalbaar te houden.
  • Voor het waarborgen van publieke waarden als autonomie, transparantie en kwaliteit is meer onderhandelingskracht naar commerciële partijen nodig. Internationale samenwerking kan de positie van universiteiten versterken. 
  • Investeringen in alternatieve publicatieplatformen, zoals het onlangs opgerichte Radboud University Press.

Het doel van Open Access is om onderzoek dat met publiek geld gefinancierd wordt ten goede te laten komen van de hele samenleving. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt hoe relevant het is dat wetenschappelijke kennis toegankelijk is voor de wetenschap én samenleving (zie bijvoorbeeld de speciaal hiervoor ingerichte pagina).

Bron: Persbericht VSNU

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons