Open Science Conferentie Amsterdam

De verbetering van open access voor wetenschappelijke publicaties en hergebruik van onderzoeksdata staan hoog op de agenda van de Nederlandse regering. Nederland heeft als tijdelijk voorzitter van de EU aandacht voor het onderwerp gevraagd. Op 4 en 5 april wordt daarom de Open Science conferentie georganiseerd in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Nederland spant zich in om de transitie van het traditionele publicatiemodel naar open science te versnellen. Europese samenwerking kan daarvoor zorgen. In de wetenschap wordt immers steeds meer disciplineoverstijgend samengewerkt op internationaal niveau.

Open science beoogt vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zonder financiële- en auteursrechtelijke beperkingen. De wetenschap heeft hier groot belang bij.

Voor de conferentie, met een interessant programma, zijn verschillende belanghebbenden uitgenodigd, zoals politici, wetenschappers, vertegenwoordigers van universiteiten en onderzoeksorganisaties; maar ook wetenschappelijke uitgevers. Tijdens de conferentie wordt het Open Science Policy Platform gelanceerd. Ook staat een gezamenlijk actielijst t.b.v. de Europese Commissie en de lidstaten geagendeerd.

De toegang tot de Engelstalige conferentie is hoofdzakelijk op uitnodiging. Er is een beperkt aantal plaatsen vrij, waarvoor u zich kunt aanmelden. De conferentie is voor belangstellenden te volgen via livestream.

Meer informatie in het Engels

Meer informatie over open access in relatie tot het Europese voorzitterschap in dit korte filmpje.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons