OpenJournals.nl biedt OA-toevluchtsoord voor Nederlandse tijdschriften

De KNAW is gestart met de bouw en inrichting van een Open Access tijdschriftenplatform: OpenJournals.nl. Het platform biedt Nederlandse tijdschriften een infrastructuur om eenvoudig over te stappen op digitaal open access publiceren.

NWO financiert de realisatie van het platform, dat eind 2020 moet zijn opgetuigd. Op deze manier willen KNAW en NWO de gang naar open access stimuleren in met name de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Veel tijdschriften uit deze interessegebieden zijn klein en hebben niet de middelen om volledig zelfstandig over te stappen naar open access publiceren. Dat wordt echter wel van alle tijdschriften gevraagd. De Nederlandse overheid beoogt 100% Open Access per 2020 en cOAlitie S, waar NWO en ZonMw zich onder hebben geschaard, maakt open access publiceren verplicht vanaf 2021.

NWO-voorzitter Stan Gielen: “Voor de diversiteit in het landschap is het belangrijk dat ook Nederlandse tijdschriften de kans krijgen de overstap naar Open Access te maken. Vanuit onze lidmaatschap van cOAlitie S voelt NWO een verantwoordelijkheid daarbij te helpen. We zijn blij dat het KNAW Humanities Cluster hierbij de lead wil nemen.”

Het platform biedt de digitale infrastructuur en technische ondersteuning. Wetenschappelijke redacties blijven volstrekt autonoom opereren en nemen geheel zelfstandig beslissingen over inhoud en de abonnementsstructuur van een eventuele papieren uitgave. 

Het publicatieproject gaat uit van een zogeheten ‘diamanten’ businessmodel. Dat betekent dat er geen Article Processing Charges (APC’s) worden gevraagd aan auteurs of redacteurs, of dat er anderszins financiële drempels worden opgelegd voor onderzoekers. De benodigde middelen worden aangetrokken via ‘een contributiemodel van belanghebbenden’, zoals NWO, de universiteiten en universiteitsbibliotheken. 

Voor meer informatie en aanmelding tijdschriften: www.openjournals.nl 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons