Rectores magnifici delen wetenschappelijke artikelen in open access

De meeste recente wetenschappelijke artikelen van de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten zijn binnenkort gratis wereldwijd online beschikbaar voor het brede publiek. Hiermee willen de rectores het goede voorbeeld geven aan alle onderzoekers in Nederland. De artikelen worden gedeeld via de universitaire repositories. Dit past in de ambitie van Nederland om 100 procent open access te bereiken in 2020 en maakt deel uit van de pilot ‘You share, we take care’.

Wereldwijd vrij delen van de artikelen is mogelijk dankzij aanpassing van de Nederlandse auteurswet in 2015 met artikel 25fa, ook wel het amendement Taverne genoemd.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit: ‘Wetenschappelijk werk dat publiek gefinancierd is, moet ook vrij toegankelijk zijn voor het publiek, docenten en wetenschappers. Nederlandse universiteiten hebben in de afgelopen periode al met veel uitgevers afspraken kunnen maken over publiceren in open access. Helaas is dat nog niet met elke uitgever gelukt. Daarom is het goed dat de wet het nu – onder voorwaarden - mogelijk maakt om ook in open access te delen. De rectores magnifici nemen het voortouw en we hopen dat veel onderzoekers zullen volgen.’

Voorwaarden
Onderzoekers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun publicaties na zes maanden in open access delen zonder specifieke afspraak met de uitgever hierover. Wetenschappelijk onderzoek waar het werk op gebaseerd is, moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn en de (co)auteur moet een dienstverband hebben bij een Nederlandse instelling. Tevens moet het gaan om een kort werk van wetenschap met de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 

Meedoen?

Onderzoekers die hieraan willen meedoen kunnen daarvoor contact opnemen met de contactpersoon van hun eigen universiteitsbibliotheek.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot ‘You share, we take care’ en contactgegevens van betrokkenen bij de universiteiten zijn te vinden op www.openaccess.nl.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons