Start European Open Science Cloud project

In januari 2017 start het Horizon 2020 European Open Science Cloud-project met een pilot. Met EOSC moet het gemakkelijker worden voor onderzoekers om data te delen en te combineren, ook over disciplinaire grenzen heen.

De Europese Unie investeert de komende vijf jaar twee miljard euro om de gefragmenteerde Europese onderzoeksinfrastructuren te verbinden en EOSC te realiseren. Onderdeel hiervan is ook dat het voor onderzoekers verplicht zal worden om data uit EU-gefinancieerd onderzoek beschikbaar te stellen volgens de FAIR-principes: de data moeten findable, accessible, interoperable en reusable zijn. EOSC is weer onderdeel van het overkoepelende European Cloud Initiative, dat uiteindelijk ook bedrijfsleven, industrie en publieke voorzieningen moet gaan verbinden via de cloud. Het doel van de tweejarige pilot is het starten van het European Open Science Cloud (EOSC)-initiatief.

In Nederland zijn verschillende instellingen betrokken bij de pilot. Het KNAW/NWO instituut Data Archiving and Networked Services (DANS) is één van de 33 Europese partners en zal vooral bijdragen aan het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en beleid op het gebied van Open Science, open science monitoring, data vaardigheden en training, en aan de communicatie met onderzoekscommunities in met name de geestes- en sociale wetenschappen.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons