UKB en Karger hernieuwen open access overeenkomst

Het ‘samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek’ (UKB) en Karger hebben de bestaande overeenkomst waarin toegangs- en uitgeefvoorwaarden voor tijdschriften zijn opgenomen, verlengd voor de periode 2019-2021. Karger is een uitgever op het terrein van de gezondheidswetenschappen.

Met nu ook deelname van de Radboud Universiteit aan de overeenkomst, is het voor onderzoekers van tien Nederlandse universiteiten mogelijk om zonder kosten open access in meer dan 100 peer reviewed tijdschriften van Karger te publiceren. De overeenkomst geldt voor zowel hybride als volledige open access tijdschriften.
Daarnaast is afgesproken dat de afgenomen toegang tot de tijdschriften voor de periode 2019-2021 ook blijft bestaan (perpetual access) na het aflopen van de overeenkomst.

Zie voor meer informatie over de voorwaarden van de overeenkomst het overzicht van afspraken met uitgevers.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons