Vereniging van Universiteiten (VSNU) lanceert roadmap open access 2018-2020

100% open access publiceren in 2020. Dat is de ambitie die in het Nationaal Plan Open Science is geformuleerd. Woendag 7 maart publiceerde de VSNU haar derde e-zine waarin ondermeer de plannen staan beschreven die de universiteiten hebben gemaakt om dit doel te bereiken.

In de roadmap staan vijf pijlers gepresenteerd die moeten zorgen voor 100% open access in 2020:

1) Onderhandelen met uitgevers

De VSNU gaat verder met de onderhandelingen met grote uitgeverijen. De universiteiten willen dat de leescontracten volledig open access worden, zonder meer te gaan betalen.

2) Buitenlandse samenwerking

Open access moet hoog op de politieke agenda staan en open science moet politieke prioriteit krijgen tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Universiteiten hebben een Europese lobby nodig, zowel om politieke druk op uitgevers te zetten als elkaar te informeren. 

3) Deponeren

In de komende periode zal VSNU met haar partners nog meer de nadruk leggen op het belang van behoud in plaats van exclusieve overdracht van auteursrecht aan uitgevers.

4) Monitoren

De VSNU zal in samenwerking met partners een verkennend onderzoek starten naar alternatieve methoden om de open access publicaties te monitoren. De ambitie blijft om alle partijen open access te laten registreren en monitoren volgens een eenduidige methodiek.

5) Alternatieve publicatieplatforms

Voor de periode 2018 - 2020 moet de onderhandelingspositie van de universiteiten verbeterd worden door de afhankelijkheid van de gevestigde uitgevers te reduceren. Het alternatief van een open infrastructuur voor open access lijkt een passend antwoord te bieden.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons