SAGE

SAGE Publications is een Amerikaanse uitgever van wetenschappelijke literatuur. Het bedrijf is opgericht in 1965 en gevestigd in Thousand Oaks, Californië. Er zijn ook vestigingen in Los Angeles en Washington D.C. SAGE geeft ongeveer 650 tijdschriften en 800 boeken uit.

Gegevens licenties

Looptijd deal
2017-2019
2017
625
gelijk
2018
642
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
 • Voor 786 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access  voor alle universiteiten.
 • Uitzondering : voor 40 SAGE Choice journals van societies geldt uitsluitend open access met 100% korting na toestemming van de societies.  SAGE vraagt de toestemming aan. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
 • Uitzondering : Voor 100 Pure Gold Open Access journals  is een korting van 20% op de APC mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Zie “Hoe werkt het?” hieronder.
 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
 • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
 • De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur moet gebruik maken van het mailadres van de instelling
 • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen.
 • Let op ! Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
 • Voor het aanvragen van de 20 % korting voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE is wel een speciale code nodig.  Deze kunt aanvragen bij uw bibliotheek. De code wordt gevraagd op het moment van betaling van de APC.  Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur:  De betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Let op ! Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.
Meer informatie

SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs

Frequently Asked Questions over de overeenkomst met Sage

Looptijd deal
2015-2016
2015
14
2016
83
meer
Status licentie
Afgeronde licentie
Voorwaarden
 • In 150 geselecteerde tijdschriften kan open access gepubliceerd worden door medewerkers van Nederlandse universiteiten in de rol van corresponding author. Zij krijgen hierover van SAGE automatisch bericht op basis van hun email adres, waarin de domeinnaam van hun universiteit gebruikt moet worden. Bij dit bericht zit een open access licentieformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het artikel met een CC.BY.3.0 licentie gepubliceerd in SAGE Choice.
 • Nederlandse corresponding authors kunnen in 2016 een substantiële korting krijgen op een artikel dat zij in de andere SAGE tijdschriften in open access willen publiceren. De kosten bedragen dan 200GBP/375 USD per artikel. Wilt u voor deze korting in aanmerking komen? Stuur dan na acceptatie het standaard licentieformulier ingevuld naar de editor van het tijdschrift en vermeld daarop dat u wilt publiceren in open access - SAGE choice. U krijgt dan een SAGE Choice OA license toegestuurd. Om voor deze korting in aanmerking te kunnen komen moet u de code "UKB90" op dat formulier invullen.
Meer informatie

Meer informatie op de SAGE OA-website en de VSNU website.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons