SAGE 2017-2019

Zonder kosten publiceren in ruim 700 tijdschriften.

Uitgever
SAGE
Looptijd deal
2017-2019
2017
625
gelijk
2018
656
2019
598
Status licentie
Archief

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
 • Voor 786 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access voor alle universiteiten.
 • Uitzondering 1: voor 40 SAGE Choice journals van societies geldt uitsluitend open access met 100% korting na toestemming van de societies. SAGE vraagt de toestemming aan. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
 • Uitzondering 2: Voor 100 Pure Gold Open Access journals is een korting van 20% mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Zie 'Hoe werkt het?' hieronder.
 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
 • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
 • De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur moet gebruik maken van het mailadres van de instelling
 • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen.
 • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
 • Voor het aanvragen van de 20 % korting voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE is wel een speciale code nodig. Deze kunt aanvragen bij uw bibliotheek. De code wordt gevraagd op het moment van betaling van de APC.  Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur de betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of, als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.
Meer informatie

SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs.

 

Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermdiary Services Content' 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons