Begrippenlijst

article processing charge zoek op term

Een vergoeding, betaald aan een uitgever voor het open access maken van een artikel.

Synonyms: APC author processing charge article processing costs APC author processing charge article processing costs

Berlin Declaration zoek op term
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (22 oktober 2003). Mijlpaal in de open access beweging.
big deal zoek op term
overeenkomsten die door de grote wetenschappelijke uitgevers met universiteiten (per regio) over de hele wereld afgesloten worden en waar elke drie jaar zware onderhandelingen aan vooraf gaan.

Synonyms: Big Deal

corresponderende auteurs zoek op term
Voor de uitgever is de corresponderende auteur degene die het artikel indient (Submit). Dat kan dus maar één auteur zijn per artikel.
creative commons zoek op term
Nonprofit organisatie, die het open delen van creatief en wetenschappelijk werk wil vergemakkelijken. De Creative Commons set van licenties geeft een eenvoudige en gestandaardiseerde manier om anderen toestemming te geven om een werk te delen en gebruiken.

Synonyms: CC Creative Commons

DOAJ zoek op term
Directory of Open Access Journals, biedt een overzicht van alle open access journals.
double dipping zoek op term
Situatie waarbij een uitgever van een tijdschrift een vergoeding vraagt voor het open access publiceren van een artikel bovenop de normale abonnementsprijs. Hierdoor betaalt de wetenschap in feite twee keer voor hetzelfde.
gouden route zoek op term
Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene route. Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website van de uitgever. De onderzoeker of werkgever van die onderzoeker betaalt daarvoor bij acceptatie van het artikel een bepaald bedrag aan de uitgever.

Synonyms: golden road gold road golden route

groene route zoek op term
Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene route. De groene route is gebaseerd op zelfarchivering. Na publicatie plaatst een onderzoeker een artikel in een repository (meestal van de universiteit) waarmee de publicatie vrij toegankelijk wordt voor de rest van de wereld. Daarbij bedingen uitgeverijen soms wel een embargoperiode, waarbinnen het artikel alleen in het tijdschrift te lezen is.

Synonyms: green road green route Green Road

hybride zoek op term
hybride tijdschriften zijn traditionele tijdschriften op basis van het abonnementenmodel die per artikel de optie bieden tot open access publicatie. Deze artikelen worden open access beschikbaar als er een publicatievergoeding betaald is aan de uitgever. 
impactfactor zoek op term
De impactfactor is het gemiddeld aantal citaties van artikelen die de afgelopen 2 jaar in een bepaald tijdschrift gepubliceerd zijn. Hoe hoger de waarde, hoe meer prestige een tijdschrift heeft. Dit getal krijgt inhoud als men het afzet tegen de impactfactoren van andere tijdschriften op hetzelfde vakgebied.

Synonyms: impact factor

oai zoek op term
protocol bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laagdrempelig mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven en Google Scholar te bewerkstelligen.

Synonyms: OAI OAI-protocol

open access week zoek op term
Jaarlijks terugkerende week/periode waarin allerlei evenementen worden georganiseerd die aandacht vragen voor open access.

Synonyms: Open Access Week

peer review zoek op term
methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collegas van de auteur.

Synonyms: peer reviewed

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons