Plan S

Op deze pagina biedt openaccess.nl actuele en feitelijke informatie over Plan S.

In september 2018 werd Plan S gelanceerd door cOAlitie S, een coalitie van inmiddels 27 wetenschapsfinanciers om de transitie naar open access te versnellen. In Nederland is NWO (inclusief ZonMW) lid van cOAlition S.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Plan S?

Plan S is een initiatief van cOAlition S, een consortium van funders dat de transitie naar open access wil versnellen. Plan S eist dat alle publicaties voortkomend uit onderzoek dat gefinancierd wordt uit financiering van de aangesloten onderzoeksfinanciers open access beschkikbaar gesteld wordt, zonder embargo. 

Doel van cOAlitie S is om de transitie naar open access een impuls te geven door verschillende wetenschapsfinanciers te verenigen. De publicatievoorwaarden voor onderzoekers worden zoveel mogelijk gelijkgeschakeld, met open access als standaard. 

De volledige doelstelling van cOAlition S: “With effect from 2021*, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.” (website cOAlitie S)

Na een openbare consultatie is in juni 2019 de finale implementatierichtlijn voor Plan S (Guidance to implementation) gepubliceerd. Bedoeling is dat die implementatierichtlijn in de subsidievoorwaarden en -beleid van alle leden van cOAlitie S wordt geïntegreerd.

Lees meer over de principes van Plan S op de site van cOAlition S.

Op wie is Plan S van toepassing?

De principes van Plan S zijn van toepassing op al het onderzoek dat wordt gefinancierd door funders die hebben toegezegd Plan S te implementeren. In Nederland heeft NWO (inclusief ZonMW) toegezegd de principes van Plan S te omarmen. De principes zullen gelden voor calls die worden opengesteld vanaf 1 januari 2021. 

Verwacht wordt dat ook de Europese Commissie (H2020 en opvolger Horizon Europe) en de European Research Council (ERC) Plan S opnemen in hun richtlijnen.

Wanneer gaan de richtlijnen van Plan S in?

De implementatie van Plan S kan variëren per deelnemende organisatie. Voor Nederlandse onderzoekers geldt dat open access de norm wordt voor alle publicaties die voortvloeien uit projecten door NWO gehonoreerd vanaf 2021. Voor de financieringsprogramma's van de EC (Horizon Europe) zullen met hun grant programma’s zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij Plan S (lees: de cOAlition S), maar vooralsnog nemen ze de principes en richtlijnen niet integraal over.

Hoe kan ik voldoen aan de eisen zoals gesteld in Plan S? 

Voor publicaties die voortkomen uit calls die vanaf 1 januari 2021 worden opengesteld, geldt dat zij onmiddellijk (zonder embargo) en voorzien van een open licentie (CC BY) in open access beschikbaar moeten zijn. Dat kan volgens een van de volgende routes:

  • Publicatie in een open access tijdschrift of platform geregistreerd in DOAJ
  • Publicatie in een abonnementstijdschrift en gelijktijdige archivering van tenminste de auteursversie in een geregistreerde open access repository*
  • Publicatie in een tijdschrift onder een transformatieve agreement van de VSNU/UKB of een transformatief tijdschrift.

* om dit voor onderzoekers mogelijk te maken heeft cOAlition S een zgn. Rights Retention Strategy ontwikkeld.

Heeft NWO specifieke eisen?

NWO kent al vanaf 2015 het beleid dat publicaties voortkomend uit haar financiering open access beschikbaar moeten zijn. NWO heeft in juli 2020 bekend gemaakt hoe zij invulling geeft aan de nieuwe eisen van Plan S. Die zijn vervat in het 'Implementatieplan Plan S', welke per januari 2021 een integraal onderdeel worden van de subsidieregeling van NWO. Met deze beleidsregel geeft NWO uitwerking aan de implementatierichtlijnen (Guidance to implementation) van Plan S zoals gepubliceerd door Coalitie S op 31 mei 2019.

Hoe weet ik of het tijdschrift van mijn keuze in overeenstemming is met Plan S?

cOAlitie S zal een Journal Checker Tool ontwikkelen die onderzoekers informeert of een tijdschrift voldoet aan een van deze eisen en welke mogelijkheden onderzoekers hebben als dat niet zo is. De beta-versie hiervan is inmiddels beschikbaar.

Vragen?

Voor vragen over Plan S of de verschillende routes om aan de criteria te voldoen, kunt u altijd contact opnemen met de open access contactpersoon van uw instelling. 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons