You share, we take care!

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken. Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over publiceren in open access. Helaas is dit niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Gelukkig biedt de Nederlandse auteurswet een oplossing. 

Het Artikel 25fa van de auteurswet (ook wel bekend als het 'amendement Taverne') biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers of tijdschriften.

Amendement Taverne
De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet (in de betekenis van 'zonder kosten') beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

De Nederlandse universiteiten besloten begin 2019 om open access een extra impuls te geven door een pilot te starten. Op basis van het amendement worden de uitgeversversies van korte wetenschappelijke publicaties na 6 maanden beschikbaar gemaakt via de repository van de universiteit. In 2020 zijn universiteiten en universitair medisch centra begonnen om het gebruik van het Taverne-amendement breed uit te rollen. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per instelling. In dit artikel worden de ervaringen met de pilot uiteen gezet. 

​Voorwaarden voor deelname

De universiteitsbibliotheken plaatsen uw publicatie graag in de repository. De termijn van publicatie na 6 maanden wordt onder de volgende voorwaarden gehanteerd:

  • De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd (indien het werk is gedaan vanuit een aanstelling bij een universiteit of UMC dan is dat het geval; zie ook het volgende punt). 
  • Om het werk te kunnen delen via een instellingsrepository heeft/had de auteur of co-auteur een dienstverband bij de betreffende universiteit of UMC.
  • Het betreft een kort werk van wetenschap; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 
     

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • De wijze waarop bovengenoemde voorwaarden zijn geïmplementeerd kan per instelling verschillen. Neem contact op met uw universiteitsbibliotheek voor meer informatie. Dit zijn de contactadressen.
  • Uw kort wetenschappelijk werk wordt open access beschikbaar gemaakt in de repository van uw instelling; vrij toegankelijk en alleen te downloaden/printen voor eigen gebruik. U kunt de (perma)link naar uw open access werk in de repository delen met wetenschappers en publiek over de hele wereld, niet de PDF zelf.
  • Krijgt u op enig moment vragen, bijvoorbeeld vanuit de uitgever, laat dit weten aan uw universiteitsbibliotheek. Gezamenlijk kan besloten worden of het zinvol is dat de universiteit de correspondentie van u overneemt.
     

Ondersteunende informatie

Flyers

Q&A's

Lokale contactpunten 

Erasmus Universiteit Rotterdam: openaccess.library@eur.nl

Maastricht Universiteit: Ub-ayl-e@maastrichtuniversity.nl

Radboud Universiteit Nijmegen: auteursrecht@ubn.ru.nl

Rijksuniversiteit Groningen: openaccess@rug.nl

Open Universiteit: pure-support@ou.nl

Technische Universiteit Delft: OAdeals-lib@tudelft.nl

Technische Universiteit Eindhoven: openaccess@tue.nl

Tilburg Universiteit: pure@tilburguniversity.edu

Universiteit Leiden: OpenAccess@library.leidenuniv.nl

Universiteit Twente: librarybackoffice@utwente.nl

Utrecht Universiteit: bibliotheek@uu.nl

Universiteit van Amsterdam: openaccess@uva.nl

Vrije Universiteit: green.open.access.taverne.ub@vu.nl

Wageningen UR media.library@wur.nl

Overige informatie

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons