You share, we take care!

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken in 2020. Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over publiceren in open access. Helaas is dit niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Gelukkig biedt de Nederlandse auteurswet een alternatief. 

Het artikel 25fa van de auteurswet (amendement Taverne) biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

Amendement Taverne
De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

De Nederlandse universiteiten besloten begin 2019 om open access een extra impuls te geven door een pilot te starten. Op basis van het amendement worden de uitgeversversies van korte wetenschappelijke publicaties na 6 maanden beschikbaar gemaakt via de repository van de universiteit. Dit gebeurt uiteraard met wederzijdse afstemming met de onderzoeker. Inmiddels is besloten dat vanaf 1 januari 2020 de VSNU het gebruik van het Taverne-amendement breed gaat uitrollen binnen de aangesloten universiteiten. 

​Voorwaarden voor deelname

De universiteitsbibliotheken plaatsen uw publicatie graag in de repository. De termijn van publicatie na 6 maanden wordt onder de volgende voorwaarden gehanteerd:

  • De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd. 
  • De maker(s) heeft/hebben een dienstverband bij een instelling (lid van de VSNU); de makers kunnen zowel auteurs als co-auteurs zijn. 
  • Het betreft een kort werk van wetenschap; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Neem contact op met uw universiteitsbibliotheek als u mee wilt doen. 
  • De universiteitsbibliotheek zal met u de voorwaarden verifiëren en aanvullende informatie verschaffen om de publicatie in de repository te krijgen
  • Uw kort wetenschappelijk werk wordt geplaatst in de repository en is nu vrij te delen met wetenschappers en publiek over de hele wereld.
  • Krijgt u op enig moment vragen, bijvoorbeeld vanuit de uitgever, dan neemt de universiteit de correspondentie voor u over.
  • Vanaf 1 januari 2020 zal de VSNU het gebruik van het Taverne-amendement breed gaan uitrollen binnen de aangesloten universiteiten. Neem contact op met uw eigen lokale contactpunt (zie hieronder) voor meer informatie over voorwaarden en uitvoering. 

Ondersteunende informatie

Flyers

Q&A's

Lokale contactpunten 

Erasmus Universiteit Rotterdam: openaccess.library@eur.nl

Maastricht Universiteit: Ub-ayl-e@maastrichtuniversity.nl

Radboud Universiteit Nijmegen: auteursrecht@ubn.ru.nl

Rijksuniversiteit Groningen: openaccess@rug.nl

Open Universiteit: pure-support@ou.nl

Technische Universiteit Delft: OAdeals-lib@tudelft.nl

Technische Universiteit Eindhoven: openaccess@tue.nl

Tilburg Universiteit: pure@tilburguniversity.edu

Universiteit Leiden: OpenAccess@library.leidenuniv.nl

Universiteit Twente: librarybackoffice@utwente.nl

Utrecht Universiteit: bibliotheek@uu.nl

Universiteit van Amsterdam: openaccess@uva.nl

Vrije Universiteit: green.open.access.taverne.ub@vu.nl

Wageningen UR media.library@wur.nl

Perscontact

VSNU: pierik@vsnu.nl

Overige informatie

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons