Een mijlpaal! NARCIS geeft toegang tot 900.000 open access wetenschappelijke publicaties!

In samenwerking met de repository managers van wetenschappelijke instellingen en de vele onderzoekers in Nederland zijn nu 900.000 wetenschappelijke publicaties via NARCIS open access toegankelijk! In 10 maanden tijd is dit bestand met 100.000 publicaties gegroeid.

In NARCIS zijn ruim 2,2 miljoen wetenschappelijke publicaties vindbaar, waaronder dus ruim 900.000 publicaties die voor iedereen vrij beschikbaar zijn. Een groot deel van deze publicaties zijn (peer-reviewed) tijdschriftartikelen (381.000) en rapporten (147.000). Verder zijn onder andere ruim 91.000 proefschriften, 34.500 conference papers, 26.000 boekdelen en 17.000 boeken open access toegankelijk. De publicaties zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra, KNAW, NWO en andere wetenschappelijke instellingen, zoals RCE -Archeologische rapporten, Naturalis Biodiversity Center, TNO, HBO-Kennisbank (26 Hogescholen), RIVM, NIVEL, en WODC, in totaal 38 instellingen.

Image by Just de Leeuwe - TU/Delft

Toegang tot closed access publicaties
Bij een groot aantal ‘closed/restricted access’ publicaties wordt in NARCIS weergegeven of deze publicaties elders wel open access beschikbaar zijn. NARCIS heeft een service van Unpaywall geïntegreerd, en toont bij de Digital Object Identifier (DOI) het logo van Unpaywall. Door daarop te klikken, wordt de informatie bij Unpaywall getoond (indien aanwezig), en is dus zichtbaar of de publicatie elders wel open access beschikbaar is.
Bovendien zijn de publicaties, die in NARCIS niet open access beschikbaar zijn, in het algemeen voor de academische wereld wel toegankelijk via de instellingsbibliotheek (abonnementen).
Datasets
In NARCIS zijn ook 310.000 datasets vindbaar. Het betreft hier grotendeels open data, en de datasets zijn afkomstig uit 23 data archieven, waaronder EASY van DANS, The Language Archive, 4TU.Centre for Research Data en Wageningen Universiteit & Research Centrum.

Onderzoeksbeschrijvingen
Daarnaast geeft NARCIS een overzicht van 73.000 onderzoeksprojecten (lopend en afgesloten), 69.000 onderzoekers (waaronder alle hoogleraren en universitaire hoofddocenten) en 3.000 onderzoeksorganisaties.

Monitoring open access
Tevens zijn in NARCIS enkele grafieken te vinden met betrekking tot het aantal open en closed access publicaties en artikelen

Update (juli 2023)

NB: NARCIS is niet langer actief. Het is in juli 2023 vervangen door het Netherlands Research Portal op OpenAIRE CONNECT

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons