EOSC projecten EOSC-hub en OpenAIRE-Advance zijn gestart

In januari 2018 zijn twee nieuwe EOSC projecten (European Open Science Cloud) gestart: EOSC-hub en OpenAIRE-Advance. De EOSC biedt onderzoekers en vernieuwers een open platform voor het delen en combineren van onderzoeksdata, ook over geografische en disciplinaire grenzen heen. De ontwikkeling van de EOSC startte vorig jaar met het project EOSCpilot.

EOSC-hub: Integrating and managing services for the European Open Science Cloud

Het EOSC-hub project, gefinancierd uit het Europese Horizon2020 programma, brengt 100+ partners uit meer dan 50 landen samen om bij te dragen aan de implementatie van de EOSC. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Hub als het integratie en management systeem van de European Open Science Cloud. EOSC-hub mobiliseert providers uit de EGI Federation, EUDAT CDI, INDIGO-Datacloud en andere Europese onderzoeksinfrastructuren om te komen tot een gemeenschappelijke service catalogus op het gebied van onderzoeksdata, services en software. Hierdoor wordt de versplintering op het gebied van IT-faciliteiten en digitale diensten in Europa aanzienlijk verminderd. Projectleider is EGI Foundation in Amsterdam.

Er zijn meerdere instellingen in Nederland betrokken bij EOSC-hub. DANS (Data Archiving and Networked Services) zal in EOSC-hub vooral bijdragen aan 1) het ontwikkelen van beleid op het gebied van het delen van onderzoeksdata, 2) de integratie van trusted digital repository services en duurzame archivering en 3) het ondersteunen van onderzoekers en ondersteunend personeel in het gestructureerd nadenken over onderzoeksdata die ze (gaan) verzamelen.

OpenAIRE-Advance: OpenAIRE Advancing Open Scholarship

Het Horizon 2020 project OpenAIRE-Advance is de opvolger van OpenAIRE 2020. Dit laatste project loopt nog door tot/met juni 2018. OpenAIRE staat voor Open Access Infrastructure for Research in Europe. Het doel van OpenAIRE is het ondersteunen van het Open Science beleid van de Europese Commissie. De EC wil dat publicaties en datasets die met Europees onderzoeksgeld worden gefinancierd open access beschikbaar worden gemaakt. Voor publicaties is open access verplicht; voor datasets sinds 2017 ook, maar er is sprake van een pilot (Open Data Pilot). In OpenAIRE-Advance werken 48 partners uit Europese landen samen; de Universiteit van Athene is de projectleider.

DANS vormt samen met de bibliotheek TU/Delft de National Open Access Desk (NOAD) voor Nederland. De NOAD informeert de onderzoeksinstellingen over het beleid van EC op het gebied van Open Science en de steun die OpenAIRE kan bieden. Daarnaast is DANS taakleider van de Taskforce Research Data Management (RDM). Het doel is de kennis van de Europese NOADs ten aanzien van RDM te vergroten. Ook is DANS met de nationale portal NARCIS betrokken bij de implementatie van de OpenAIRE-CRIS/CERIF Guidelines.

Samenwerking

EOSC-hub en OpenAIRE-Advance werken nauw samen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de EOSC. Daarnaast is er verband met het Europese project FREYA: Connected Open Identifiers for Discovery, Access and Use of Research Resources, dat in december 2017 startte. DANS is ook betrokken bij FREYA.

De looptijd van EOSC-hub en OpenAIRE-Advance is januari 2018 tot en met december 2020.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons