Herziening datamanagementprotocol van NWO

NWO herziet per 1 januari 2020 haar datamanagementprotocol. De basisprincipes blijven ongewijzigd. Onderzoekers dienen voor aanvang van het onderzoek hun aanpak voor het delen en preserveren van data te formuleren. De kerngedachte luidt dat onderzoeksdata 'open als het kan, beschermd als het moet' dienen te zijn. Om wetenschap en de maatschappij onderzoeksdata optimaal te kunnen laten benutten, moeten deze Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) gemaakt worden.

In 2019 heeft NWO het voortouw genomen in een initiatief om datamanagementbeleid internationaal meer gelijk te trekken, in samenwerking met Science Europe. Dit heeft geresulteerd in de Science Europe Data Management Plan Core Requirements and criteria for the selection of trustworthy repositories.

Vanaf 1 januari 2020 dient een datamanagementplan (DMP) te worden ingediend via een nieuw formulier. Dit formulier is afgestemd op de Science Europe Core Requirements for Data Management Plans en biedt onderzoekers betere handvatten om hun data FAIR te maken.

Zie voor meer informatie en alle wijzigingen van het datamanagementprotocol de website van NWO.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons