Horizon Europe is van start gegaan

Horizon Europe, het nieuwe investeringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, is in mei 2021 van start gegaan. Met een budget van ruim 95 miljard euro is het de opvolger van  Horizon 2020. Het programma loopt van 2021 tot en met 2027.

De drie pijlers zijn Excellente wetenschap; Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen; en Innovatief Europa.

Open wetenschap is een kern van het programma: Verplichte open toegang tot publicaties en Open toegang tot onderzoeksgegevens volgens het beginsel 'zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig'; verplicht data management plan voor gegevensbeheer van FAIR-gegevens (findable, accessible, interoperable en reusable) en open onderzoeksgegevens. Ook moeten de vaardigheden van onderzoekers en beloningssystemen voor open wetenschap worden ondersteund, en moet gebruik worden gemaakt van de 'European Open Science Cloud' (EOSC). Onderzoekers kunnen open access publiceren in het Open Research Europe publishing platform.

Zie voor meer informatie de website van de Europese Commissie.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons